Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Dzinēja "PS-90A" zema spiediena turbīnas rotora konstrukcijas statiskās izturības izpēte.
Nosaukums angļu valodā Studying the Static Fatigue of Low Pressure Turbine Rotor Structure of “PS-90A” Engine.
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs lmārs Ozoliņš
Recenzents Alaksandrs Urbahs
Anotācija Darbā tika aplūkots dzinējaPS-90A zema spiediena turbīnas rotora diski un to rumba. Darba mērķis irpilnveidojot rotora pakāpes diska rumbas ģeometriskos izmērus paaugstināt tā maksimālos apgriezienus, tādā veidā paaugstināt zemspiediena rotora darbspēju. Darbā aprēķiniem tiek pieņemts oriģinālā izmēra modelis ar nelieliem konstrukcijas vienkāršojumiem. Rotora fragmenta daļas, kā arī papildus nepieciešami elementi tika projektēti datorprogrammā AutodeskInventor. Darbā tika noteiktas diska lāpstiņas radītās centrbēdzes un aksiālās slodzes. Veicot trīsdimensiju disku aprēķinu, tika noteiktas spriegumu koncentrācijas zonas un spriegumu sadalījums diskā, tika atrastas vājās vietas un noteikts drošības koeficients. Tika iegūts, ka palielinot diska rumbas konstrukciju, palielinās apgriezienu skait, kurus tā var izturēt. Savukārt, ja konstrukcija tiek samazināta, tad arī samazinās maksimālie rotora apgriezieni. Darbs sastāv no sekojošām nodaļām: ievads, analītiskās apskates daļas, veiktiem aprēķiniem un secinājumiem. Darbs satur: 50 attēlus, 5 tabulas, 7 formulas, 4 literatūras avotiem, 3 pielikumus. Tā apjoms 62 lapaspuses.
Atslēgas vārdi dzinējs, zema spiediena turbīna, rotora disks, rumba, lāpstiņas.
Atslēgas vārdi angļu valodā turbine of low pressure, engine, a disk of a rotor, rotor, naves.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2017 23:50:14