Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ieguvumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas projektiem Smiltenē
Nosaukums angļu valodā Benefits of a multi-apartment residential house renovations in Smiltene city
Autors Evija Cirša
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Gita Actiņa
Anotācija Bakalaura darbs ”Ieguvumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas projektiem Smiltenē” ir rakstīts, balstoties uz energoefektivitātes aktualitāti gan valsts, gan pasaules mērogā. Bakalaura darba ietvaros tiek vērtēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas komplekso darbību nepieciešamība, ekonomiskais pamatojums, kā arī sīkāk izpētīti realizētie projekti, ieguvumi un iespējamie zaudējumi no tiem Smiltenes pilsētā. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām – analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā un darba un dabas aizsardzības daļa. Bakalaura darba analītiskajā daļā autore ir veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu PESTE-SVID analīzi, analizējot energoefektivitātes politisko un pārvaldības, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko un ekoloģisko aspektu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Izpētījusi normatīvos aktus, kas regulē ar energoefektivitāti saistītās darbības, izvērtējusi iespējamos finansēšanas avotus atjaunošanas projekta īstenošanai. Kā arī autore apskatījusi Latvijā un Smiltenē realizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projektu statistiku, veikusi interviju ar Smiltenes dzīvojamo ēku apsaimniekosānas uzņēmumu. Projekta aprēķinu daļā ir veikta astoņu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Smiltenē rādītāju analīze - izmantotās siltumenerģijas patēriņš, īstenoto projektu izmaksas, maksājumi pirms un pēc ēku energoefektivitātes uzlabošanas kompleksajām darbībām un citi. Tehnoloģiskajā daļā ir aplūkoti energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamie tehniskie aspekti jeb izpētīts, kas ir rādītāji un lietas, kas ietekmē energoefektivitāti, un apskatīts atjaunošanas projektu process no lēmuma pieņemšanas līdz projekta nodošanai. Darba aizsardzības daļā analizēti svarīgākie darba aizsardzības noteikumi, kas jāievēro organizējot būvniecību un veicot to, kā arī būtiskākie dabas aizsardzības aspekti. Bakalaura darba grafiskajā daļā ir apkopoti 16 attēli, kas ir izmantoti bakalaura darba rakstīšanā. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 68 lapas, iekļaujot 17 attēlus un 10 tabulas, pielikumā atrodami 4 pielikumi. Izmantotās literatūras sarakstā iekļauti 54 avoti.
Atslēgas vārdi Ieguvumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas projektiem Smiltenē
Atslēgas vārdi angļu valodā Benefits of a multi-apartment residential house renovations in Smiltene city
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2017 22:13:30