Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas optimizācija
Nosaukums angļu valodā Residential home management succession optimization
Autors Pāvels Fizdels
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Iveta Puķīte
Anotācija Bakalaura darba tēma “ Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas optimizācija”. Šī tēma ir aktuāla, jo šobrīd pastāv pieprasījums pēc kvalitatīvas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas. Visperspektīvākais dotās problēmas risinājums dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas optimizācija. Lai to izdarītu ir aprakstītas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas uzsākšanas veidi, izpētīta konkrētā DzĪB situācija, kā arī izstrādāti paņēmieni pārņemšanas procesa optimizācijai. Darba mērķis ir apskatīt teorētiski un izpētīt praktiski dzīvojamas mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas procesu un izteikt priekšlikumus procesa optimizācijai. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām. Pirmā daļā tiek veikts teorētiskais apskats par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanu. Aprakstīti dzīvokļu īpašnieku pienākumi, apsaimniekošanas uzsākšanas veidi. Otrā daļā tiek analizēta DzĪB organizācija un tajā notiekošie procesi: apsaimniekošanas uzsākšanas veidu salīdzinošie trūkumi/problēmas un ieguvumi. Trešajā daļā ar rezultātu – apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas ar DzĪB paņēmienu īstenošana procesa efektivitātes uzlabošanai, darbības pilnveidošanai un iespējamo draudu samazināšanai. Izstrādāti piedāvājumi un metodiskas rekomendācijas efektīvai apsaimniekošanas tiesību pārņemšanai. Ceturtajā daļā tiek apskatīta informācija par darba drošību un ugunsdrošību darba vietā, par ko jāzin māju pārvaldniekam un veikti priekšlikumi par darba aizsardzību dzīvojamā mājā. Piektajā daļā grafiskā veidā parādīta informācija par veiktajiem rezultātiem darbā. Bakalaura darbs tiek izstrādāts pamatojaties uz Latvijas republikas likumiem un noteikumiem, kā arī uz speciālo literatūru, periodiskiem izdevumiem kā arī uz ekonomikas ministrijas publikācijām. Arī analizēta zinātniskā literatūra, starptautiski pētījumi un zinātniskie raksti, kas saistīti ar darba tēmu. Darba pamatā ir izmantota datu analīzes metode. Bakalaura darba apjoms 71 lpp. Tajā ir 14 attēli,2 tabulas. Darbā ir izmantots 27 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību pārņemšanas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential home management succession optimization
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 16:21:40