Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Mazdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes palielināšanas problēmas
Nosaukums angļu valodā Residential buildings with small apartments number energy efficiency problems
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Oskars Caune
Recenzents Iveta Puķīte
Anotācija Bakalaura darbā ir apkopota un analizēta informācija par četru dzīvokļu mājas 200 kvm energoefektivitātes palielināšanas un to pasākumu ekonomiskā pamatojuma izvērtējams. Darbā izvērtēts optimālākais no ekonomiskā viedokļa pasākumu plāns energoefektivitātes palielināšanai. Tiek izvērtēts mājas energoefektivitātes paaugstināšanas juridiskie un finansiālie aspekti saistībā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā. Apkopota informācija par darbībām, kas jāveic, lai veiksmīgi realizētu atjaunošanas projektu – sākot no lēmuma pieņemšanas un beidzot ar būvuzņēmēju izvēli un līgumu slēgšanu. Analītiskajā daļā tiek analizēta informācija par Rīgas dzīvojamā fonda energopatēriņu, apskatīti un novērtēti energoefektivitātes palielināšanas pasākumi. Siltuma enerģijas patēriņa samazināšana šajās mājās, izmantojot sasniegto pieredzi Latvijā, no juridisko, tehnisko un finanšu aspekta. Darba aprēķinu daļā, izmantojot pieejamos datus par dzīvojamo māju, plānoto darbu izmaksām un projekta izvēlēto finansējuma veidu, tiek analizēts reālas dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu plāna ekonomiskais pamatojums, optimālā plāna pieņemšanas iespējas no dzīvokļu īpašnieku interešu viedokļa. Tiek aplūkots prognozējamais siltuma enerģijas ietaupījums pēc atsevišķu energoefektivitātes pasākumu realizācijas. Darba tehnoloģiskajā daļā apskatīta energoefektivitātes pasākumu ieviešanas kārtība - juridiskie nosacījumi, tehnoloģiskie risinājumi, aprakstīta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tāmes izstrāde, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanas finansēšanas izvēle un novērtējums. Darba rezultātā izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi mājas energoefektivitātes palielināšanas pasākumu ieviešanai. Un pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, tiktu sasniegti Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2016. – 2020. gadam rādītāji (no 230 uz 150kw/m2).
Atslēgas vārdi Mazdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes palielināšanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential buildings with small apartments number energy efficiency problems.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 12:56:48