Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums No konteksta atkarīgas programmdefinētas krātuves risinājums
Nosaukums angļu valodā Content Aware Software Defined Storage
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents Mg. sc. ing. Andris Petris
Anotācija Darbs ir veltīts dalītas programmdefinētas krātuves izpētei. Iegūtā informācija tiek pielietota izstrādājot krātuves vadības lietotni, lai tās plānotas dīkstāves laikā samazinātu patērēto elektroenerģiju tā, lai lietojumam atbrīvojot krātuves neciestu esošo datu glabāšanas uzticamība. Vadības lietotnes aprēķiniem tiek izmantoti ģenētiski algoritmi. Darbs sastāv no piecām nodaļām un secinājumiem par izstrādāto darbu. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā veikta dalītu krātuvju salīdzināšana. Trešajā nodaļā tiek aplūkoti Ceph krātuves uzbūves principi. Ceturtajā nodaļā aprakstīts lietojumam izmantotie ģenētisko algoritmu veidošanas principi. Piektajā nodaļā tiek apskatīts izveidotais risinājums. Darba apjoms – 58. lpp. 9 tabulas, 25 attēli, 43 literatūras avoti, 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi programmdefinētas krātuve , ceph , ģenētiski algoritmi
Atslēgas vārdi angļu valodā software defined storage, ceph, evolutionary computation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 12:36:17