Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo ēku pārvaldīšanas procesi un riski
Nosaukums angļu valodā The municipality-owned residential housing management processes and risks
Autors Armands Puķītis
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Maira Leščevica
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesi un riski”. Bakalaura darba ietvaros veiktā pētījuma objekts ir pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamo māju pārvaldīšana, bet pētījuma priekšmets – dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesi un riski. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesus, to atbilstību normatīvo aktu regulējumam un izvērtēt riskus, kas kavē dzīvojamā fonda efektīvu un kvalitatīvu uzturēšanu. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1. Izpētīt un izanalizēt normatīvo aktu regulējumu par īres attiecību un dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozari. 2. Noteikt un analizēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēmu ietekmējošos faktorus. 3. Izpētīt īres maksas veidošanās kārtību. 4. Noteikt un izanalizēt pārvaldības procesus. 5. Veikt risku analīzi īres dzīvojamā fonda pārvaldībā. 6. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus darba efektīvākai un kvalitatīvākai izpildei. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek analizēts dzīvojamo telpu īres un pārvaldīšanas tiesiskais regulējums, pašvaldības dzīvojamo māju īres un pārvaldīšanas politika Latvijā. Bakalaura darba projekta aprēķinu daļā tiek izpētīta kārtība kāda veidojas īres maksa, ar to saistītie izdevumi un norēķinu kārtība un tiek identificēti un izvērtēti ar to saistītie riski. Tehnoloģiskajā daļā tiek izpētīti pārvaldības procesi, tai skaitā kvalitātes vadības principi. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noskaidrotas ar darba drošību saistītās prasības un riski, kā arī dabas aizsardzības, tai skaitā energoefektivitātes un atkritumu apsaimniekošanas nozīme vides uzlabošanā. Bakalaura darba izstrādē tiek izmantota monogrāfiskā metode, kvantitatīvā un analītiskā. Bakalaura darbā izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskā un profesionālā literatūra, Centrālās statistikas biroja un Ekonomikas ministrijas dati, interneta resursi un citi informācijas avoti, tai skaitā uzņēmuma nepublicētā informācija. Bakalaura darbs ir izstrādāts uz 93 lpp., darbs satur 19 tabulas un 19 attēlus, 2 formulas, pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesi un riski
Atslēgas vārdi angļu valodā The municipality-owned residential housing management processes and risks
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2017 08:17:46