Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Laiksakritīgo modeļu implementēšanas izpēte Scala valodā funkcionālās programmēšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Research on Implementation of Concurrent Models in Scala Language in Context of Functional Programming
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs P.Rusakovs
Recenzents Dr.sc.ing., doc. G. Alksnis
Anotācija Maģistra darbā veikts pētījums par laiksakritīgo modeļu implementāciju salīdzinošo analīzi Scala valodā funkcionālās programmēšanas kontekstā, ar uzsvaru uz laiksakritības modeļiem, kas ir ieguvuši izplatību Scala valodas programmsaskarnē un ekosistēmā. Darba ietvaros ir izpētītas galvenās ar laiksakritīgo programmu izveidi saistītās problēmas, ir veikts dažu matemātisko laiksakritības modeļu apskats, ir izvirzīti kritēriji šo modeļu implementāciju Scala valodā salīdzināšanai un modeļi ir analizēti atbilstoši noteiktajām laiksakritības problēmām un izvirzītajiem kritērijiem. Darbā ir atlasīti 3 laiksakritīgie skaitļošanas modeļi un to implementācijas Scala valodā: aktoru modelis, programmatūras transakcionālā atmiņa un laiksakritīgā augstāka līmeņa funkcionālā programmēšana ar monādēm. Ar apskatītajiem modeļiem Scala valodā ir izstrādāti prototipi izvirzīto problēmu risināšanai un ir veikti eksperimenti ar šiem prototipiem modeļu efektivitātes un stabilitātes noteikšanai atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. Ar mērķi uzlabot programmatūras transakcionālās atmiņas izmantošanas efektivitāti biežu rakstījuma konfliktu gadījumā ir piedāvāti uzlabojumi, kas balstās uz laiksakritīgo transakciju boķēšanu rakstīšanas reģionos. Eksperimentāli tiek noteikta piedāvātā uzlabojuma efektivitāte attiecībā pret iepriekšējām pieejām. Darbā noteiktas piedāvātās pieejas izmantošanas iespējas eksistējošajās Scala valodas un satvaru programmsaskarnēs, kā arī potenciālie turpmākie modeļa uzlabojumu virzieni. Dokumentā ir 58 lappuses, 26 attēli, 1 tabula, 1 pielikums un 36 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Scala, laiksakritība, modelis, aktori, monādes, STM
Atslēgas vārdi angļu valodā Scala, concurrency, model, actors, monads, STM
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 16:50:15