Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Makšķerēšanas tūrisma attīstība Lejaskurzemē
Nosaukums angļu valodā Fishing Tourism Development in Lejaskurzeme
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents RTU UIVI IUV katedras lektors, Mg.oec. Leonards Budņiks
Anotācija Aigars Buncis. Makšķerēšanas tūrisma attīstība Lejaskurzemē: Bakalaura darbs/ A.Buncis, I.Voronova.- Liepāja: RTU, IUV katedra, bakalaura akadēmiskā (profesionālā) studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 32 attēli un 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un angļu valodā. Darba mērķis: izpētīt iespējas attīstīt makšķerēšanas tūrismu Lejaskurzemē, kā instrumentu izmantojot lašveidīgo zivju reintrodukciju reģiona upēs. Analītiskā daļā apskatīta ārvalstu un Latvijas makšķerēšanas pieredzi tūristu piesaistē, analizētas Lejaskurzemes tūrisma jomas iespējas un veikta reģiona makšķerēšanas tūrisma SVID analīze, konstatēts, ka lašveidīgo klātbūtne ir niecīga, apskatīti AS “Latvenergo” projekti zivju resursu saglabāšanai. Pētījuma daļā veikta lašveidīgo zivju reintrodukcijas un makšķerēšanas tūrisma attīstības projekta risku novērtēšana ar ekspertu metodi. Iegūts vērtējums, ka projekta realizācijas iespējas 52 %. Aprēķinu daļā definētas projekta stadijas, definēta projekta ieviešanas organizatoriskā forma, izveidoti projekta ieviešanas laika, komunikāciju un finanšu apguves plāni; aprēķinātas projekta ieviešanai nepieciešamās investīcijas, projekta finanšu pienesums reģiona attīstībai. Projekta īstenošanai nepieciešami 5 gadi un finansējums ~ 2 miljoni EUR, pēc sekmīgas projekta ieviešanas reģions 10 gadu laikā var iegūt ~ 14 miljonus EUR no makšķerēšanas tūristiem sniegtajiem pakalpojumiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Projektu ir jārealizē tikai balstoties uz zinātniski pamatotiem pētījumiem, kas jāveic projekta priekšizpētes laikā. Projektā īpaši svarīgi virzīt komunikāciju ar sabiedrību vēlamā virzienā. Pat nesekmīga projekta rezultātā reģions iegūs papildus atpazīstamību un līdz ar to arī papildus tūristu plūsmu. Projekta veiksmes gadījumā ienākumi no licencēm pilnībā segs administrēšanas izdevumus, papildus radot spēcīgu vilkmi tūrisma attīstībai reģionā un radot jaunu tūrisma nozari ar lielu pievienoto vērtību.
Atslēgas vārdi Lasis, taimiņš, makšķerēšanas tūrisms, makškerēšana, ekonomika, Lejaskurzeme, Kurzeme, Liepāja, lašu ekonomika, lašveidīgie
Atslēgas vārdi angļu valodā Salmon, sea trout, fishing tourism, angling, economics, Kurzeme, Liepaja, lašu ekonomika, lašveidīgi
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 16:39:45