Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ģeopolitisko procesu ietekme uz valsts ekonomisko drošību”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Geopolitical Processes on the Economic Security of a Country”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Mārtiņa Miezīša maģistra darba tēma ir „Ģeopolitisko procesu ietekme uz valsts ekonomisko drošību”. Mērķis ir apkopot pieejamo informāciju un statistikas datus, lai izpētītu kādas izmaiņas valstu ekonomiskajā drošībā un muitas kontrolē var radīt ģeopolitiskie notikumi, kuri šobrīd skar Eiropas Savienību. Darba tēma ir aktuāla, jo tā ir, bāzēta uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, kuriem līdzīgi nav bijuši, tāpēc arī iespējamās sekas un ietekme uz ekonomisko drošību un muitas darbību ir jāparedz un jāiestrādā stratēģiskajos dokumentos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darbā risināti sekojoši uzdevumi: 1. veikta teorētisko materiālu un nepieciešamo metožu maģistra darba izstrādei analīzei; 2. veikta ģeopolitisko notikumu analīze; 3. apkopota iesaistīto organizāciju un iestāžu darbības stratēģija; 4. apkopoti nepieciešamie statistikas dati, to analīze; 5. izdarīti secinājumi, un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba pētījuma objekts ir ģeopolitiskie notikumi Eiropā un pasaulē, savukārt pētījuma priekšmets ir Eiropas Savienības ekonomiskā drošība. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota ekonomiskā drošība kā tāda, ģeopolitika kā zinātne un tās attīstības vēsture, kā arī starpvalstu sadarbība drošības jomā. Otrajā daļā tiek apskatīta un analizēta ģeopolitiskā situācija Eiropā, sekas, ko tā ir radījusi, un draudi, kuri varētu rasties. Trešajā daļa tiek atspoguļota ekonomiskā attīstība, ģeopolitisko notiku ietekme uz to, kā arī muitas darbība un loma mūsdienu pasaulē. Darbs sastāv no 75 lapaspusēm, 3 tabulām un no 6 attēliem.
Atslēgas vārdi ģeopolitika, muita, ekonomiskā drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom, economic security, geopolitics
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 12:56:53