Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Darbderīgu lietotņu platformas maiņas ietekmes analīze
Nosaukums angļu valodā Platform Upgrade Impact Analysis for Off the Shelf Software
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Anotācija Platformas ietekmē visas sistēmas darbību, tādēļ darbderīgu lietotņu platformas maiņa nav viegls uzdevums. Pastāv liels cilvēciskās kļūdas faktora risks, īpaši gadījumos, kad programma satur lielu koda rindu skaitu, tāpēc nepieciešams veids, kā šo procesu atvieglot. Darba mērķis ir noteikt platformas maiņas ietekmi uz darbderīgām lietotnēm un piedāvāt risinājumu platformas maiņas procesa atvieglošanai. Mērķa sasniegšanai nepieciešams noteikt platformas maiņas lomu darbderīgu lietotņu izstrādē, apskatīt platformas maiņas izmaiņu ietekmi un tās lokalizēšanas iespējas, novērtēt datubāzes platformas maiņas procesu programmai Kentaurs Integra un izstrādāt šī procesa standartu. Maģistra darba rezultātā tiks izstrādāts ietvars datubāzes platformas maiņas ietekmes noteikšanai datubāzē un programmas kodā. Papildus tam tiks izveidots vispārīgs ietvars izmaiņu ietekmes noteikšanai Firebird datubāzes platformas migrācijai, izmantojot Delphi programmēšanas valodu. Šis ietvars varētu kalpot par pamatu arī citu tehnoloģisko platformu migrācijai. Darba apjoms - 131 lpp., 29 tabulas, 95 attēli un 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darbderīgas lietotnes, platformas maiņa, datubāzes platforma, Firebird, izmaiņu ietekmes analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Off the shelf software, platform upgrade, database platform, Firebird, change impact analysis
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2017 09:50:11