Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Lokveida ceļa mezglu ietekme uz satiksmes drošības līmeni”
Nosaukums angļu valodā “The Efect of Roundabouts on Traffic Safety Level”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents prof. A.Zariņš
Anotācija Maģistra darba tēma „Lokveida ceļa mezglu ietekme uz satiksmes drošību”. Autors šim maģistra darbam ir RTU „Transportbūvju” studiju programmas profesionāla maģistra students Andris Vētra. Darba vadītājs ir Dr. sc. ing., profesors Juris Smirnovs. Šajā maģistra darbā tiek pētīta lokveida ceļa mezglu vēsturiskā attīstība līdz mūsdienām, satiksmes drošība Latvijā un pasaulē, lokveida ceļa mezglu ietekme uz satiksmes drošību, satiksmes drošības aprēķinu metodika, kā arī apskatīti Latvijā ceļu mezglu drošības līmeņa izmaiņas pēc to pārbūves par lokveida ceļa mezgliem. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek izmantoti pieejamie literatūras avoti kā grāmatas, starptautisko konferenču materiāli, zinātniskie raksti, par ceļu satiksmes drošību atbildīgo iestāžu informāciju, kas iegūti izmantojot datubāzes IEEE, Web of Science, Scopus, iegūti dati un statistika no CSDD un VAS „Latvijas valsts ceļi”, kā arī cita globālajā tīmeklī informācija. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek pētīta lokveida ceļu mezglu ietekme uz satiksmes drošību, ceļu satiksmes negadījumu, ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem un bojāgājušajiem izmaiņas pēc krustojuma pārbūves par lokveida ceļa mezglu. Atsevišķiem ceļu mezgliem aprēķināts negadījuma koeficients pirms un pēc krustojuma pārbūves. Dati par ceļu satiksmes negadījumiem iegūti no CSDD atbildīgās personas. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms 95 lapas puses. Darbs satur 69 attēlus, 19 tabulas, 10 grafikus un 5 pielikumus. Darbā izmantoti 53 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lokveida ceļa mezgli, Negadījuma koeficients, Satiksmes drošības līmenis, CSNg, CSNg cietušo skaits, CSNg bojā gājušo skaits
Atslēgas vārdi angļu valodā Roundabouts, accidents coeficient, traffic safety level, traffic accident, traffic accident with victims, number of fatalaties
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2017 21:43:33