Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Service Enterprise Development Project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Irina Ivanova
Anotācija Vrubļevska M. Pakalpojuma uzņēmuma attīstības un pilnveides projekts: Diplomprojekts/ M. Vrubļevska, I.Andersone.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 73 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā, pētijumu un aprēķinu, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp. tajā iekļauti 20 attēli, 22 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu valodā un 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izvirzīt priekšlikumus pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanai un attīstībai. Analītiskā daļā darba autore izklāsta informāciju par aprakstāmo uzņēmumu un tā nozari, define uzņēmuma problēmas un nepilnības. Pētijumu daļā darba aturore veica empīrisko pētijumu, lai labāk saprast analītiskā daļā izvirzīto problēmu iemeslus. Aprēķinu daļā darba autore apraksta savus priekšlikumus izvirzītām un pamatotām problēmām, kas izklāstītas pētijumu daļā. Darba autore secināja, ja uzņēmumam būtu nepieciešams pilnveidot iekšējo komunikāciju, kā arī izmantot ārējos mārketinga komunikācijas kanālus lai iegūt iespēju apgūt ārvalsts tirgus. Lai to realizētu, ir nepieciešams pieņemt darbā jaunu darbinieku un realizēt mārketinga pasākumus jauna tirgus apguvei.
Atslēgas vārdi iekšējā komunikācija, mārketings, jauns tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā internal communication, marketing, new market
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2017 17:40:13