Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Gaisa pretplūsma membrānu filtrācijā apstrādājot rūpniecības ūdeni"
Nosaukums angļu valodā "Air backflush in membrane filtration for treatment of industrial water"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Rubulis
Recenzents O.Lauva
Anotācija Marinas Moļas maģistra darbs „gaisa pretplūsma membrānu filtrācijā apstrādājot rūpniecības ūdeni” ir veltīts gaisa pretplūsmas efektivitātes noteikšanai Ultrafiltrācijas uzlabošanā rūpniecības ūdens apstrādē. Literatūras apskatā tika izklāstīts: keramisko membrānu klasifikācija, darbības princips, Ultrafiltrācijas princips, kā arī filtrācijas veidu atkarība no dažādiem parametriem, spiediena un plūsmas sakarība filtrācijas laikā, sistēmā cirkulējošo šķidrumu apskats, poru izmēra klasifikācija, kā arī tika izanalizēti 10 žurnālu raksti, kuros tika veikti līdzīgi pētījumi. Otra daļā, pētījuma metodoloģijā tika apskatīta eksperimenta sagatavošana, esošās iekārtas apskats, izmantotās membrānas apskats, filtrējamā rūpniecības ūdens raksturojums, kā arī attīrīšanas protokols. Rezultātu nodaļā tika analizēti visi iegūti rezultāti, tika definēts kādas pretplūsmas atstarpes izmantošana eksperimentos bija lietderīgāka, kā arī apskatīts, vai pretplūsmas pielietošana samazina elektroenerģijas izdevumus un ir ekonomiski efektīva. Diskusijas nodaļā iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar citu autoru iegūtajiem rezultātiem. Secinājumos ir pieradīts, ka gaisa pretplūsmai ir ekonomiska efektivitāte, kā arī ir doti skaidri un konkrēti norādījumi esošās filtrācijas iekārtas uzlabošanai. Darbā - 56 lpp., 50 attēli, 3 tabulas, 4 formulas, 14 pielikumi, 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi keramiskā membrāna, ūdens piesārņojums rūpniecībā, membrānas tīrīšana, membrānas piesārņošana, ultrafiltrācija, pretplūsma, pretplūsma ar gaisu, filtrāts, koncentrāts
Atslēgas vārdi angļu valodā Ceramic membrane, industrial water waste, membrane cleaning, membrane fouling,ultrafiltration, backflushing, backpulsing, air backflush, permeate, retentate
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2017 10:21:56