Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana A/S Metalserviss
Nosaukums angļu valodā Occupational Safety System Improvement atJjoint-Stock Company Metalserviss
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Bartušauskis
Recenzents RTU doc.,Mg.oec.I.Ezera
Anotācija Bakalaura darba autors: Dmitrijs Samusenko Bakalaura darba vadītājs: Lektors, Mg. DA. Jānis Bartušauskis Bakalaura darba nosaukums: "Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā A/S Metalserviss". Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 57 lappusēm, Bakalaura darbs satur 28 attēlus un 6 tabulas, 7 pielikumiem. Bakalaura darbā aplūkotie jautājumi un uzdevumi: iepazīt uzņēmuma jau esošo darba aizsardzības sistēmas un personāla struktūru. Izpētīt esošās instrukcijas satura atbilstību normatīvajiem aktiem un novērtēt darbinieku zināšanas darba aizsardzības jautājumos. Veikt instrukciju pārstrādi, darbinieku izglītošanu darba aizsardzības jautājumos ar to sekojošu pārbaudi. Bakalaura darba rezultāti: Pilnveidota darba aizsardzības sistēma uzņēmumā A/S Metalserviss. Izstrādātas un ieviestas darba aizsardzības instrukcijas. Izvērtēts darbinieku izglītības līmenis darba aizsardzības jautājumos. Noteikts tematisko apmācību saturs darbinieku izglītības paaugstināšanai darba aizsardzības jautājumos. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Izstrādes gaitā tika izmantoti ārējie un iekšējie normatīvie akti, Valsts statistikas dati, bakalaura darba ietvaros veiktās anketēšanas dati, darba aizsardzības nozares literatūra, interneta resursi, studiju lekciju materiāli. Kopumā tika izmantoti 21 informatīvie avoti, kuri tika norādīti bibliogrāfiskā sarakstā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Dmitrijs Samusenko "Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana A/S Metalserviss": Bakalaura darbs/ Zinātniskais vadītājs Bartušauskis J.- Rīga: RTU, 2017. – 66.lpp.
Atslēgas vārdi Metālapstrāde, apmācības, pilnveidošana, instruktāža
Atslēgas vārdi angļu valodā Metal industry, training process, system improvement, labor protection instructions
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 15:09:16