Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Nelineāru slodžu radīto harmonisko kropļojumu izpēte un aprēķina modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Research of harmonic distortion effects generated by nonlinear loads and design of distortion estimation model"
Autors Kaspars Frišfelds
Struktūrvienība 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Oskars krievs
Recenzents Anastasija Žiravecka
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts nelineāru slodžu radīto harmonisko kropļojumu izpētei un aprēķina modeļa izstrādei, ar kuru iespējams prognozēt harmonisko kropļojumu spektru un salīdzināt to ar atbilstošajiem standartiem. Darba pirmajā nodaļā aplūkotas harmonisko kropļojumu aprēķina metodes un standarti, kuri reglamentē pieļaujamo harmonisko kropļojumu līmeni elektrotīklos. Otrajā nodaļā aplūkoti galvenie harmonisko kropļojumu avoti, datorvidē Matlab/Simulink modelēta to darbība, kā arī aprēķināta to ietekme uz tīkla parametriem. Darba trešājā daļā aplūkotas harmonisko kropļojumu izraisītās sekas dažādos elektrotīkla elementos. Ceturtajā nodaļā aplūkotas harmonisko kropļojumu samazināšanas metodes. Piektajā nodaļā iegūtie rezultāti verificēti, izmantojot tīkla kvalitātes mērījumu datus no ekspluatācijā esoša elektrotīkla, un demonstrēta izstrādātās aprēķina metodes pielietojumība. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur: 83 lapaspuses, 62 attēlus, 72 formulas, 25 tabulas, 16 izmantotos informācijas avotus un tam ir 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Nelineāru slodžu radīto harmonisko kropļojumu aprēķina modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Calculation module of harmonic distortions from nonlinear loads.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 12:07:27