Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas salīdzinājums Eiropas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Comparison of Personal Income Tax in the Europe Countries”
Autors Līva Matveja
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tā piemērošana ir ļoti aktuāla katram nodokļa maksātājam, jo nodokļa likme un atvieglojumu apmērs ietekmē katra nodokļa maksātāja neto darba algas apmēru. Tādējādi katrs nodokļa maksātājs ir ieinteresēts, lai nodokļa likme būtu mazāka, taču atvieglojumu apmērs lielāks. Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji galvenokārt ir neapmierināti ar esošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu, salīdzinot to ar Eiropas valstīm. Taču ne vienmēr nodokļa maksātāji ir informēti par augstajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm Eiropas valstīs, vai to, ka nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti personām ar ļoti zemiem ienākumiem. Tādējādi darbā tika izstrādāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas modelis, nosakot to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli administrē katra pašvaldība. Modelis paredz, ka valsts nosaka valsts obligāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, maksimālo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi un to, ka katra pašvaldība nosaka nodokļa likmi pēc saviem ieskatiem, nepārsniedzot valsts noteikto maksimālo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Tādējādi katra pašvaldība varētu noteikt neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu apmēru, atbilstoši savām prioritātēm. Darba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā un Eiropas valstīs. Darba pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanas iespējas. Darba mērķis ir veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas analīzi Eiropas valstīs, izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu Latvijā un izstrādāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas modeli, ņemot vērā Eiropas valstu pieredzi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.Iegūt teorētiskās zināšanas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu; 2.Analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu Eiropas valstīs; 3.Izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa lomu Eiropas valstīs; 4.Veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu analīzi; 5.Izstrādāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas modeli, ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu Eiropas valstīs. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām, desmit apakšnodaļām un darbā ir izmantoti 25 informācijas avoti.Darbā ir 13 attēli un 20 tabulas. Darba apjoms ir 79 lapas.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu analīze, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Eiropas valstīs, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, Personal income tax revenue analyse, Personal income tax in European countries, Personal income tax comparison
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 10:14:04