Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Noslēgierīču nomaiņa sadales gāzesvadu sistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Replacement of closure devices in gas distribution pipeline systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Greķis
Recenzents M.Kalvāns
Anotācija Aināra Selicka maģistra darbs „Noslēgierīču nomaiņa sadales gāzesvadu sistēmā” iepazīstina ar noslēgierīču nomaiņas darbu izpildes metodēm, analizējot tās no tehniskiem un ekonomiskiem aspektiem. Pētījuma pamatā izmantota kvalitatīvās izpētes metode, iegūstot padziļinātu informāciju par noslēgierīču nomaiņas darbiem, izvērtējot to izpildi ietekmējošos procesus. Tēmas aktualitāti izceļ tas, ka noslēgierīču nomaiņa būtiski paaugstina sadales gāzesvadu sistēmas ekspluatācijas drošību. Racionāla noslēgierīču tehniskā stāvokļa un turpmākās ekspluatācijas izvērtēšana nodrošina precīza un atbildīga lēmuma pieņemšanu, bet to nomaiņas darbu procesu analīze rada padziļinātu izpratni par sadales gāzesvadu sistēmu. Tehniski pamatota diametra un noteiktos attālumos izvietotu iegriešanās veidgabalu uzstādīšana nodrošina ekonomiski un tehniski pamatotu objekta realizāciju. Maģistra darbā aprakstīta vispārīgā informācija par noslēgierīcēm sadales gāzesvadu sistēmā, to uzstādīšanas nosacījumiem, klasifikāciju, tehnisko apkopju sastāvu un periodiskumu, kā arī apsekošanas rezultātā konstatētajiem izplatītākajiem defektu veidiem un to remonta iespējām. Lai precīzi pieņemtu lēmumu par noslēgierīces tālāko nomaiņu, izpētīta noslēgierīču nomaiņas izvērtēšanas metodika, balstoties uz iegūtajiem noslēgierīču tehniskā stāvokļa un riska kritēriju datiem. Darbā analizēti un aprakstīti noslēgierīču nomaiņas darbu sagatavošanās procesi, kā arī izpētīta un salīdzināta darbu izpilde dažāda tipa sadales gāzesvadu sistēmās, aktualizējot būtiskākās problēmas noslēgierīču nomaiņas darbos. Papildus vispārīgiem darbu izpildes variantiem, izpētīti iegriešanās un nosprostošanas veidgabalu ražotāju ieteiktie izvietošanas nosacījumi pirms darbu izpildes. Papildus veikts praktisks eksperiments, kura ietvaros tika izveidots eksperimentāls stends, lai ievadītu blīvējošos balonus gāzesvadā un veiktu to montāžas dziļuma mērījumus. Ekonomisko aprēķinu un to salīdzināšanas sadaļā analizēti iegūtie noslēgierīču nomaiņas darbu finansiālie dati, kas atkarīgi no noslēgierīces atrašanās vietas gāzesvadu sistēmā un izvēlētā darbu izpildes varianta, kā arī eksperimentā iegūtajiem veidgabalu izvietošanas attālumiem. Darba ietvaros veiktās izpētes rekomendējošie rezultāti var tikt pielietoti reālā darbu izpildē, kad tiek plānota un realizēta noslēgierīču nomaiņa, kā arī citi darbi, kas saistīti ar gāzesvadu posmu atvienošanu. Maģistra darbs kopā sastāv no 100 lappusēm, 19 tabulām, 34 attēliem, 3 pielikumiem, 23 literatūras avotiem. Aināra Selicka maģistra darbs „Noslēgierīču nomaiņa sadales gāzesvadu sistēmā” izstrādāts, balstoties uz Aināra Selicka 2012.gadā veiktā bakalaura darba ar projekta daļu „Noslēgierīču akās nomaiņa sadales gāzesvados” bāzes.
Atslēgas vārdi iegriešanās veidgabali, gāzesvadu nosprostošana, noslēgierīces sadales gāzesvados
Atslēgas vārdi angļu valodā tapping fittings, gas pipeline plugging, closure devices in gas distribution pipelines
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2017 08:28:53