Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ūdensapgādes tīklu būvizmaksu aprēķinu metodoloģija"
Nosaukums angļu valodā "Methodology of calculation for construction costs of water supply networks"
Autors Elīna Feldmane
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs K.Neilands
Recenzents G.Jaudzems
Anotācija Darbā ir izveidota aprēķinu forma, kas optimizē ūdensapgādes tīklu būvizmaksu prognozēšanas aprēķinus, tādā veidā atvieglojot arī tehnisko iespēju izvēli un ļauj atrast ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Darba procesā tika uzskaitīti un analizēti ūdensapgādes tīklu būvizmaksu veidojošie faktori, to būvniecības cenas un citi relatīvie lielumi. Izveidota matemātiska aprēķinu metode, izmantojot datora programmu Excel, kas apkopo faktoru izmaksas un veic ūdensapgādes tīklu būvizmaksu aprēķinus. Lai novērtētu aprēķinu formas objektivitāti, veikts neliels salīdzinājums starp reāli izbūvēta projekta tāmes aprēķināto summu un maģistra darbā izveidotās aprēķina formas iegūtajiem rezultātiem. Pētījuma pirmajā nodaļā dots ūdensapgādes tīklu raksturojums un to problēmas, būvizmaksu noteikšanas un prognozēšanas iespējas un metodes, veidojošo faktoru uzskaitījums un raksturojums. Otrajā nodaļā raksturotas pētījuma metodes un uzskaitīts, kā apkopoti un apstrādāti dati un cita nepieciešamā informācija. Galvenokārt izmantotas aprakstošās, statistiskās analīzes, ekonomiskās analīzes, matemātiskās apstrādes metodes. Trešā nodaļa veltīta, lai raksturotu maģistra darbā izveidoto aprēķinu formu un uzskaitītu iegūtos vienības izcenojumus ietekmējošiem faktoriem, kā arī aprēķinātos relatīvos lielumus. Ceturtajā nodaļā analizēts iegūtās aprēķina formas lietderīgums, pielietojuma un iespēju apraksts, kā arī iekļauts vērtējums salīdzinājums ar citu valstu pieredzi.
Atslēgas vārdi ūdens cauruļvadi, cauruļvadu bojājumi, datu izpēte, ūdensapgādes attīstība, inženiertīklu izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā water pipes, pipeline failures, data exploration, water supply development, network costs
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 23:12:33