Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Drošības attālumi ap rūpnieciskā riska objektiem un to noteikšanas principi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Safety Distances Around Industrial Risk Objects and Principles for Determining them in Latvia
Autors Jānis Prindulis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Bērziņš
Recenzents Mg.iur. J.Ļabis
Anotācija Maģistra darba tēma: Drošības attālumi ap rūpnieciskā riska objektiem un to noteikšanas principu pilnveidošana Latvijā. Maģistra darba mērķis: raksturot un izvērtēt šobrīd spēkā esošo aprobežojumu ap rūpnieciskā riska objektiem noteikšanas principus un kritērijus Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, sniegt rekomendācijas minēto principu pilnveidošanai un vienotai pieejai teritorijas ap rūpniecisko avāriju riska objektiem plānošanai Latvijā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 48 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 22 angļu, 1 vācu un 1 krievu valodā. Maģistra darbā ietverts: - apkopojums par principiem un metodēm, kas izmantojamas teritorijas plānošanai ap rūpniecisko avāriju riska objektiem Latvijā; - analīze par citu valstu pieredzi teritoriju plānošanā ap rūpniecisko avāriju riska objektiem; - pētījums par esošajām normatīvo aktu prasībām Latvijā teritoriju plānošanai ap rūpniecisko avāriju riska objektiem; - analīze par esošo pieredzi teritorijas plānošanā ap rūpniecisko avāriju riska objektiem Rīgā; - rekomendācijas teritorijas ap rūpniecisko avāriju riska objektiem plānošanas pieejas pilnveidošanai Latvijā.
Atslēgas vārdi teritorijas plānošana; rūpnieciskās avārijas; Seveso Direktīva; riska novērtēšana; drošības distances
Atslēgas vārdi angļu valodā Land-use planning; industrial accidents; Seveso Directive; risk assessment; safety distances
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 23:10:52