Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apkalpošanas pilnveidošana finanšu iestādē
Nosaukums angļu valodā Customer Service Improvement at a Financial Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Iveta Pokromoviča, Salaspils uzņēmēju biedrība, valdes locekle
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt klientu apkalpošanas pilnveidošanas pasākumus, izmantojot finanšu iestādes darbības analīzes rezultātus un veiktā pētījuma datus. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums A/S Citadeles banka, kā arī to finansiālie rādītāji, tādējādi atklājot finanšu izaugsmi un stabilu attīstību. Darba autore piedāvā dažādus risinājumus, kas izriet no iepriekš apskatītās informācijas, kur tiek izvirzītas trīs problēmas. Pētnieciskajā daļā darba autore ar aptaujas palīdzību noskaidro bankas darbinieku un bankas klientu viedokli par klientu apkalpošanas būtību. Iegūstot nepieciešamos datus, tas deva iespēju novērtēt pētījuma tālākas metodoloģijas izvēli. Aprēķinu daļā darba autore piedāvā iespējamos risinājumus iepriekš konstatētajām problēmām.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošanas pilnveidošana finanšu iestādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Service Improvement at a Financial Institution
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 22:19:25