Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personālvadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Enterprise Personnel Management Improvement Project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ozoliņa-Ozola Iveta
Recenzents Dubickis Mikus, pētnieks, Mg.oec., UIVI
Anotācija Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 15 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt SIA „MS Konsultanti” personālvadīšanas procesu un izstrādāt risinājumus tā pilnveidošanai. Diplomprojekts ir izstrādāts ekonomista kvalifikācijas iegūšanai. Darba 1. daļā tiek sniegts uzņēmuma vispārīgs raksturojums un tiek veikta personālvadīšanas procesa analīze. Darba 2. daļā tiek veikta 1. daļā identificēto problēmu padziļināta analīze. Darba 3. daļā tika izstrādāti risinājumi izvirzīto problēmu atrisināšanai.
Atslēgas vārdi Personālvadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 20:09:06