Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Algoritms notekūdeņu dūņu ilgtspējīgai apsaimniekošanai"
Nosaukums angļu valodā "Algorithm for sustainable management of sewage sludge"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Neilands
Recenzents R.Neilands
Anotācija Dagne Veigule. Algoritms notekūdeņu dūņu ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Maģistra darbs, Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, 2017. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 65 lappuses, darbs satur 16 attēlus, 17 tabulas un tajā izmatoti 35 literatūras avoti. Maģistra darbā izanalizēta Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts statistikas pārskata „2-Ūdens” notekūdeņu dūņas dati. Izpētītas metodes notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai, ko pielieto pasaulē. Analizēta piemērotākā notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas risinājums, sniedzot piemērotākās metodes notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai, kuras varētu pielietot Latvijas apstākļos. Iegūtā informācija paredzēta tādās jomās kā vides kvalitātes uzlabošanai, dabas resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Darbā ir izveidots algoritms, kas atvieglo izvēles iespējas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā un ļauj atrast ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Īpaša uzmanība tika pievērsta notekūdeņu dūņu atkārtotai izmantošanas, lai veicinātu ilgtspējību notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas veidu. Maģistra darbs izstrādāts izmantojot Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus, Ministru kabineta noteikumus un tehniskos norādījumus.
Atslēgas vārdi dūņu apstrāde, dūņu izmantošana, ietekme uz vidi, patogēnie mikroorganismi, smagie metāli dūņās
Atslēgas vārdi angļu valodā treatment of sludge, use of sludge, impact on environment, pathogenic microorganisms, heavy metals in sludge.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 20:05:59