Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums DevOps ieviešanas iespējas mazām izstrādes grupām
Nosaukums angļu valodā DevOps Adoption for Very Small Entities
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova
Recenzents E.Lavendelis, MISI katedras asoc.profesors
Anotācija DevOps ir viena no pieejām, kas strauji attīstās un ļauj pārnest procesu operativitāti no izstrādes grupas uz programmatūras uzturēšanas grupu. Šī pieeja veicina sadarbību starp izstrādes un uzturēšanas grupām, kā arī uzlabo programmatūras izstrādes procesa efektivitāti, kas ir būtisks aspekts mazām komandām ar ierobežotu resursu apjomu. Šis pētījums mēģina radīt skaidrāku priekšstatu par to, kas ir DevOps un kā šī pieeja var tikt ieviesta. Maģistra darba mērķis ir definēt metodi DevOps ieviešanai mazām izstrādes grupām (angl. VSE – Very small entity). Darba mērķis tiek sasniegts vairākos soļos, sākot ar literatūras pārskatu, balstoties uz darba galveno pētniecības jautājumu un definētajiem apakšjautājumiem, kuri ļauj labāk izzināt DevOps pieeju un ar to saistīto informāciju, un turpinot ar pieejamās informācijas analīzi attiecībā uz DevOps ieviešanas procesu. Tāpat darbs ietver DevOps ieviešanas procesa veicinošo faktoru, ieguvumu un izaicinājumu izpēti un apkopošanu. Darba rezultātā tiek piedāvāta DevOps ieviešanas metode mazām izstrādes grupām ar integrētu “Deviņu šķēršļu kategoriju” (angl. “Nine impediment categories”) struktūru un darbā izstrādāto DevOps brieduma modeli. Metode ir pārbaudīta, izmantojot IT grupu, kas atbilst VSE definīcijai. Maģistra darbs sastāv no 135 lapām, 13 attēliem, 28 tabulām, 57 atsauču avotiem un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi DEVOPS, IEVIEŠANAS METODE, ĻOTI MAZAS IZSTRĀDES GRUPAS (VSE), DEVOPS BRIEDUMA MODELIS
Atslēgas vārdi angļu valodā DEVOPS, ADOPTION METHOD, VERY SMALL ENTITY, DEVOPS MATURITY MODEL
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 18:42:01