Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Gāzesvadu tehniskā stāvokļa kontrole un remonts"
Nosaukums angļu valodā "Technical control and repair of gas transmission pipelines"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs I.Ščerbickis
Recenzents J.Tihana
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Gāzesvadu tehniskā stāvokļa kontrole un remonts”, tā autore ir Liene Galeja. Mērķis ir pētītas iespējas izstrādāt zinātniski tehniski pamatotu pieeju nepieciešamo gāzesvadu remontam un tehniskās apkopes darbu plānošanā. Darbs sastāv no 4 daļām, rezultātiem, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta. Pirmajā daļā aprakstīta iespēja modernizēt esošo cauruļvadu iekšējas inspekcijas ierīču diagnostikas sistēmas, attīstot magnētiskās sistēmas un sākotnējas diagnostiskās informācijas vākšanas un apstrādes sistēmas. Tika konstatētas nepilnības Latvijas likumdošanā, kas attiecas uz kompresoru cehiem, kuri ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām gāzapgādē. Tas nozīmē, ka šo cauruļvadu tehniskā stāvokļa noteikšanas pieeja un principi ir atstāti tikai un vienīgi uz operatora atbildību, lai gan šie cauruļvadi strādā daudz skarbākos ekspluatācijas apstākļos salīdzinājumā ar maģistrālajiem cauruļvadiem. Darba otrajā daļā tika izstrādāts plāns gāzesvadu tehniskā stāvokļa noteikšanas darbu plānošanā. Pārvades sistēmu operātoru darba pieredze maģistrālo gāzesvadu līnijas daļas kapitālajā remontā parāda, ka lielākajā daļā remonta gadījumu pilna cauruļu aizvietošana nav nepieciešama. Pietiek tikai ticami noteikt lokālus defektus un tos likvidēt. Trešajā daļā aprakstīta tehnisko lēmumu izvēle plānojot gāzesvadu remontu darbus pēc tehniskās diagnostikas veikšana, kā arī gāzesvadu tehniskā stāvokļa noteikšanas sistēma un gāzesvadu remontdarbu organizēšana un plānošana, riska analīze plānojot gāzesvadu nekritisko defektu stāvokļa diagnostiku. Ceturtajā daļā veikts minimāli pieļaujamās cauruļvadu sieniņas aprēķins. Maģistra darbā izmantoti zinātnisko konferenču materiāli, tehnoloģisko iekārto ražotāju publiskotā informācija, kā arī citu valstu pieredze šajā jomā. Tiks dots īss ieskats katrā izmantojamajā tehnoloģijā, kā arī novērtēta to pielietojamība, priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba apjoms ir 73 lappuses, kurā informācijas uzskatāmībai iekļauti 8 attēli un 9 tabulas. Darbā izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi diagnostikas apkalpošana, cauruļvadu iekšējā diagnostikas, gāzes regulēšanas stacijas,droša ekspluatācija, ekonomiskā efektivitāte, remontdarbi, kompresoru cehs.
Atslēgas vārdi angļu valodā diagnostic services, pipeline internal diagnostics, safe operation, economic efficiency, repair.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 18:15:48