Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Pazemes sadales gāzesvadu bojājumu remonta tehnoloģija"
Nosaukums angļu valodā "Technology for repair of damaged underground distribution gas pipelines"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Kalvāns
Recenzents J.Tihana
Anotācija Anotācija Jurija Kuplova-Oginska maģistra darba tēma ir „Pazemes sadales gāzesvadu bojājumu remonta tehnoloģija”. Latvijā daļa no dabasgāzes sadales sistēmas gāzesvadiem atrodas ekspluatācijā jau trīsdesmit un vairāk gadus. Un ikgadu notiek atklāti vairāk nekā 1 200 bojājumi (mehāniskie bojājumi, korozija caurejoša, korozijas kavernas caurules virsmā, saskare ar citām komunikācijām, koku saknes, aizsargpārklājuma plaisas, atslāņojums), kurus nepieciešams novērst ņemot vērā dažādus aspektus – drošības, tehniskos un ekonomiskos. Tāpēc darba autors ir noteicis mērķi, izstrādāt rekomendācijas par piemērotākajiem pazemes sadales gāzesvadu remonta veidiem, atkarībā no bojājuma veida un salīdzināt tos. Atbilstoši darba eksperimentālās daļas analīzei autors atzīmē, ka pastāv cilvēciskais faktors, nosakot prioritāros parametrus remonta tehnoloģijas izvēlē. Tā kā lielākais pazemes dabasgāzes sadales gāzesvadu bojājumu skaits ir mehāniskie bojājumi un armatūras aizsargpārklājuma bojājumi autors rekomendē jaunizbūvēto gāzesvadu rūpīgāku būvuzraudzību un pieņemšana ekspluatācijā. Latvijā dabasgāzes patēriņš ikgadu krītas, un vidējā un augstā spiediena gāzesvadi nav pilnībā noslogoti, pievilcīgāks remonta veids kļūst „cauruli caurulē”, jo tādā veidā notiek gāzesvada šķērsgriezuma samazinājums. Veiktās analīzes rezultāti apliecina, ka automātiski dabūt vispiemērotāko metodi nav iespējams, noteikti jābūt kādiem prioritāriem un svarīgākiem parametriem tomēr darba autors ir izveidojis piemērotāko remonta veidu salīdzinājumu atbilstoši iespējamajiem svarīguma principiem. Darbā izmantoti šobrīd spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas saistošās Eiropas Savienības direktīvas. Darba apjoms - 70. lpp., 5 tabulas, 30 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi gāzesvada bojājums, gāzesvada remonts, bojātā gāzesvada vieta, gāzesvada tehniskais stāvoklis, izgriešanas metode, ielāpa metode, bojājumu noteikšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Damaged gas pipeline, Gas pipeline repair, Place of damaged gas pipeline, Gas pipeline technical condition, Patch method, Fault detection.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 17:03:50