Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dabasgāzes parametru ietekme uz gāzes degļu darbību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of natural gas parameters on operation of gas burners"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs M.Kalvāns
Recenzents I.Laube
Anotācija Roberta Kuplova-Oginska maģistra darba tēma ir „Dabasgāzes parametru ietekme uz gāzes degļu darbību”. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo Latvijā no 2017. gada 1. aprīļa tiek atvērts gāzes tirgus, kas ļauj tirgot dabasgāzi ne tikai AS „Latvijas Gāze” un dabasgāzes piegādes var nākt ne tikai no Krievijas ar konstantiem parametriem. Maģistra darba mērķis ir analītiski noteikt optimālu gāzes parametru diapazonu, lai nodrošinātu efektīvu degļu darbu. Šī darba ietvaros tika izpētīts sadegšanas process un tā galvenie ietekmējošie faktori, kā arī, aprakstīti dažādu sastāvu dabasgāzes iespējamā ietekme uz aparātu darbību. Analizējot citu, valstu pieredzi, konstatēts, ka, lai izpildītos ierobežojumi uz gāzes kvalitāti, tiek veidoti reģioni, kur notiek gāzes sajaukšanās, kas noved pie gāzes kaloritātes samazināšanās vai gāzes siltumspējas celšanās, lai sasniegtu piegādes specifikācijās noteiktās prasības. Autors konstatēja, ka dabasgāzes aparatūru tirgotāji un ražotāji nesniedz informāciju par degļu ekspluatācijas ilgumu un efektivitāti pie sastāva izmaiņām, kas var novest pie biežākiem apkalpojošo organizāciju izsaukumiem sakarā ar aparatūras defektiem. Izmantojot iepriekš aprakstīto informāciju, darba autors izstrādāja rekomendācijas potenciāli iespējamās ietekmes uz gāzes aparātiem, pie gāzes maiņas no H-tipa gāzes uz L-tipa gāzi pētījumu veikšanai. Kā arī daudzām Vobes skaitļa kontroles sistēmām gāzes hromotogrāfiem ir noteikti reakcijas ātruma ierobežojumi uz izmaiņām, tāpēc vajadzētu izpētīt tūlītēju mērījumu iespējas. Darbā izmantoti šobrīd spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas saistošās Eiropas Savienības direktīvas.
Atslēgas vārdi Vobbes skaitlis;Siltumspēja; Dabasgāzes sastāvs; Gāzes deglis;Efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā The Wobbe number; Heating value; Natural gas composition; Gas burner; Efficiency
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 16:50:14