Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Pabalstu nozīme Latvijas valsts sociālajā politikā”
Nosaukums angļu valodā "Role of Allowances in the Latvian Social Policy"
Autors Elīna Caunīte
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektore A.Mihņenoka
Recenzents Asoc.prof. L. Krilovs
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Pabalstu nozīme valsts sociālajā politikā”. Teorētiskajā daļā aplūkoti sociālās politikas un pabalstu teorētiskie aspekti , noskaidrojot, kas ir sociālā politika, kāpēc tāda nepieciešama. Tā kā Latvijas sociālā politika ir cieši saistīta ar Eiropas Savienību, tiek pētīts, kāda ir ES ietekme uz Latvijas sociālo politiku, kā arī tiek aplūkota sociālās politikas daudzveidība ES dalībvalstīs. Atsevišķās nodaļas tiek aplūkota sociālā politika un pabalsti Latvijā, kādi ir to mērķi. Praktiskajā daļā tiek analizēts Latvijas sociāli ekonomiskais stāvoklis laika posmā no 2010. g. līdz 2016. g., kā mainījās valsts sociālo pabalstu apjoms un struktūra. Kā arī tika veikts sociālo pabalstu salīdzinājums Latvijā un ES. Darba apjoms ir 69 lpp, kas sastāv no ievada, 2 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 77 izmantoto informācijas avotu saraksta un 4 pielikumiem. Darbā ir 10 attēli un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi sociālā politika, sociālie pabalsti
Atslēgas vārdi angļu valodā social policy, social benefits
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2017 11:11:42