Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Jauna personālvadības pakalpojuma „CAKE HR” mārketinga stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy for new Personnel Management Service “CAKE HR”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ervīns Butkevičs
Recenzents Modris Ozoliņš, doc.(prakt.), dipl.ing., MBA, SPN
Anotācija Dubinskis J. Jauna personāla vadības programmatūras pakalpojuma „CakeHR” mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / J. Dubinskis, E. Butkevičs. - Rīga: RTU IEV Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. - 85 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 4 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 3 avoti latviešu valodā un 44 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju, kas palīdzētu piesaistīt 175 jaunus personālvadības pakalpojuma CakeHR klientus Latvijā līdz 2019. gada beigām. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta personālvadības joma un tās nozīme uzņēmējdarbībā, izvērtētas atbilstošākās tehnoloģiju pakalpojumu un biznesa vides mārketinga teorijas un koncepti. Otrajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbību ietekmējošā ārējā un iekšējā vide, tajā skaitā pakalpojuma līdzšinējās mārketinga aktivitātes, konkurentu piedāvājums, līdzīgu uzņēmumu pieredze, personālvadības nozares un tehnoloģiju tendences. Trešās daļas ietvaros tiek veikta klientu aptauja un ekspertu intervijas. Ņemot vērā iepriekšējo analīzi, tiek izstrādāta pakalpojuma mārketinga stratēģija un detalizēts tās ieviešanas un aktivitāšu plāns, kā arī aprēķinātas tā izmaksas un izstrādāti kritēriji mārketinga plāna efektivitātes novērtēšanai. Darba noslēgumā autors izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka jāpievērš daudz lielāka uzmanība iespējai atrast pakalpojumu, meklējot internetā pēc atslēgvārdiem, un jādefinē konkrēti, izmērāmi argumenti un fakti, lai kliedētu klientu šaubas par personāla vadības pakalpojuma ieguvumu sniegto vērtību, salīdzinājumā ar ieguldījumu.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģija, SaaS, Programmatūra kā pakalpojums, Personāla vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategy, SaaS, Software as a service, HR, Human Resource management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2017 16:03:52