Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas procedūras “laišana brīvā apgrozībā” piemērošanas analīze ES, ASV un Krievijas Federācijā”
Nosaukums angļu valodā ”Analysis of Application and Procedure ”Release of Goods for Free Circulation” in the EU, USA and the Russian Federation”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Muitas procedūras “laišana brīvā apgrozībā” piemērošanas analīze ES, ASV un Krievijas Federācijā. Autors darbā analizēja preču laišanu brīvā apgrozījumā Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), Amerikas Savienotajās Valstīs (turpmāk – ASV) un Krievijas Federācijā (turpmāk – KF). Darba mērķis ir muitas procedūras preču laišanu brīvā apgrozījumā salīdzinošā analīze Eiropas Savienībā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Krievijas Federācijā. Autors secina, ka pielietojot šo muitas procedūru ES, ASV un KF galvenais mērķis ir lai importētās preces tiktu uzskaitītas un atbilstoši likumdošanai tiktu aprēķināti nodokļi, nodevas un veikts pārbaudīts to drošums. Šīs procedūras piemērošana ir viens no veidiem kā palielināt valsts budžetu, jo tiek iekasēti dažādi importa nodokļi. Katra valsts nosaka savas attiecīgās formalitātes pret šo procedūru, būtiskākā atšķirība ir preces identificēšanas dokumentācijā un piemērojamo nodokļu likmēs. Darba objekts ir cik efektīvi tiek piemērota preču laišana brīvā apgrozījumā katrā no izvēlētajām valstīm. Darba gaitā tika izmantota ES, ASV, un KF muitas procedūras laišana brīvā apgrozībā salīdzināšana un analīze. Darba izstrādē izmantoti: literatūras avoti, regulas, hipersaites, autora lekciju konspekti, attēli, tabulas. Darba apjoms ir 59 lpp., sadalīts 2 nodaļās, ietverti 10 attēli un 5 tabulas, izmantotās literatūras sarakstā 45 vienības.
Atslēgas vārdi Muita, muitas procedūra, laišana brīvā apgrozībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom, Custom Procedure, Release of Goods for Free Circulation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2017 15:33:04