Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Radošo industriju konkurētspējas attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Competitiveness in the Creative Industries
Autors Vēsma Ozoliņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Recenzents RTU Dizaina fabrika, projektu vadītāja, MBA Liene Rubina
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir konkurētspējas izpēte un analīze radošo industriju sektorā ar padziļinātu izpēti Latvijas mūzikas industrijā kā vienā no jaunās ekonomikas sastāvdaļām ar plašu ietekmes potenciālu uz ekonomikas un tehnoloģijas attīstību, kā arī uz sociālajiem un kultūras procesiem valstī. Teorētiskajā daļā apskatīta radošo industriju nozīme ekonomikā un to attīstības tendences. Tika definētas galvenās attīstību kavējošās problēmas. Kā viena no radošo industriju nozarēm tika aplūkota mūzikas industrija. Praktiskajā daļā tika veidoti ierosinājumi problēmu atrisināšanai un rīcības plāns konkurētspējas paaugstināšanai. Lai to varētu paveikt, tika analizēta radošo industriju pašreizējā konkurētspēja Latvijas un pasaules mērogā, lai noteiktu galvenos attīstību veicinošus faktorus. Nozīmīgākais darba secinājums ir, ka radošās industrijas Latvijā atrodas attīstībā un, lai paaugstinātu to konkurētspēju, ir jāveicina to izaugsme ar regulāru statistikas datu vākšanu industriju monitoringam, jaunu un starpdisciplināru izglītības programmu veidošanu, kā arī atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.
Atslēgas vārdi radošās industrijas, konkurētspēja, mūzikas industrija
Atslēgas vārdi angļu valodā creative industries, competitiveness, music industry
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2017 13:10:49