Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA A.S.I.M. darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance Improvement Project of A.S.I.M. Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Daina Silakalne-Arāja
Anotācija Diplomprojektu “SIA A.S.l.M. darbības pilnveidošanas projekts” ir izstrādājusi Kristella Adele Līviņa, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente. Profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekta vadītāja: Dr.oec. Ieva Andersone Darba mērķis: izstrādāt priekšlikumus, kas ļautu SIA A.S.I.M. jeb viesnīcai “Vecgulbenes muiža” pilnveidot savu darbību. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. 1. Daļā tiek analizēts pats uzņēmums un vide, kurā tas darbojas. 2. Daļā tiek aprakstītas uzņēmuma problēmas un atspoguļoti aptaujas rezultāti, kurā piedalījās 50 respondenti. 3. Daļā, balstoties uz respondentu viedokli, tiek izstrādāti vairāki risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai, kā arī aprēķināti tam nepieciešamie izdevumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 32 tabulas. Darbam pievienoti 2 pielikumi un izmantoti 55 informācijas avoti
Atslēgas vārdi SIA "A.S.I.M.", viesnīca, diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā A.S.l.M. Ltd, hotel, diploma project
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 22:11:36