Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Latvijas un Itālijas MVU internacionalizācijas veicināšanas modelis
Nosaukums angļu valodā Model for fostering internationalization between SMEs of Latvia and Italy
Autors Taisiia Moiseenko
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Moiseenko T. Latvijas un itālijas mvu internacionalizācijas veicināšanas modelis/ T. Moiseenko, Elina Gaile-Sarkane, Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbība un menedžments” 2017. Gan Itālijā, gan Latvijā maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir nozīmīga loma ekonomiskās sistēmas veidošanā. Abās valstīs MVU uzņēmumi sastāda aptuveni 90% no kopējā uzņēmumu skaita tirgū, taču mūsdienās kvantitāte nav noteicošais rādītājs, lai izmērītu tirgus attīstības līmeni. Globalizācija, kas vada mūsu pasauli šobrīd ir cieši saistīta ar internacionālās sadarbības fenomenu, tādēļ uzņēmumu panākumi ir tieši atkarīgi no to iespējas internacionalizēties. Tādā veidā MVU ir nepieciešams sacensties ar lielām, multinacionālām kompānijām vienādos apstākļos. Šis ir iemesls kāpēc maziem uzņēmumiem ieiet internacionālā tirgū ir ļoti sarežģīti. Tas attiecas arī uz Itālijas un Latvijas MVU. Saistībā ar globalizācijas procesu, divu nāciju starpnieku atbalstošo organizāciju lomas nozīme ir pieaugusi, taču starp Itāliju un Latviju šobrīd šādi uzņēmumi nedarbojas. Šajā pētījumā autore atspoguļo esošo atbalsta institūciju analīzi Latvijā un Itālijā. Latvijā divpusējās (bilateral) organizācijas nav attīstītas, taču Itālijā darbojas divpusējās Tirdzniecības kamera, kas attīsta abpusēji izdevīgas partnerattiecības starp divām valstīm, taču šī sistēma neiekļauj šādu attiecību nodibināšanu starp Itāliju un Latviju. Šis darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā ir analītiskā daļa, kurā ir iekļauta esošo Itālijas un Latvijas atbalsta institūciju analīze, kā arī izanalizētas esošās attiecības un tendences starp valstīm. Šajā daļā ir noteikta vājā starpvalstu internacionalizācijas problēma. Pētījuma teorētiskajā daļā, veicot pētījumu, autore identificē galvenos aktuālos šķēršļus un motivatorus Itālijas un Latvijas MVU internacionalizācijas procesā. Ārvalstu uzņēmumu minēto šķēršļu pārvarēšanas pieredzes analīze ļauj izvirzīt rekomendācijas galvenajai problēmai. Praktiskajā daļā tiek izvērtēta piedāvātās organizācijas struktūra un finansiālais modelis. Prognozētās vērtības ir aptuvenas un nevar tikt izmantotas turpmākajos aprēķinos, taču tās parāda modeļa iespējamību. Tiek norādīts kā iespējamā projekta piemērs pasvītro Tirdzniecības kameras lomas nozīmīgumu. Pētījums ir rakstīts angļu valodā un iekļauj 17 tabulas un 23 attēlus. Atsauksmju saraksts sastāv no 47 lappusēm un apvieno zinātniskos rakstus, elektroniskos informācijas avotus un rakstus no zinātniskajiem žurnāliem.
Atslēgas vārdi internationalization, supporting institution, SMEs, Chamber of Commerce, International cooperation, international barriers, Italy, Latvia
Atslēgas vārdi angļu valodā internationalization, supporting institution, SMEs, Chamber of Commerce, International cooperation, international barriers, Italy, Latvia
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 19:23:30