Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "E-komercijas rīku efektivitātes novērtēšana uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of E-Commerce Tool Efficiency at Enterprises"
Autors Jekaterina Terskaja
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ščeulovs Deniss
Recenzents Niedrītis Jānis Ēriks, Dr.oec., RTU Biznesa un inovāciju dep., BAC vadītājs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 6 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 22 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt metodiku e-komercijas rīku efektivitātes novērtēšanai uzņēmumos. Analītiskajā daļā tika apskatīti statistikas dati par uzņēmumu mājas lapas izmantošanas mērķiem, uzņēmumu populārāk izmantotiem reklāmas veidiem internetā, apskatītas tehnoloģijas interneta izmantošanai un e-komercijas darbībai. Tika apskatīta e-komerciju regulējoša normatīva bāze. Teorētiskajā daļā tika izpētīti vairāk populārie e-komercijas rīki un to novērtēšanas pieejas. Apskatīti efektivitātes novērtēšanas kvalitatīvie rādītāji, tieši kvalitātes un lojalitātes nozīme veiksmīgā e-komercijas darbībā. Tika izveidota metodika e-komercijas rīku efektivitātes novērtēšanai un izveidota shēma efektīvai interneta vietnei. Rezultātu aprobācijas daļā uz izstrādātas metodikas pamatā tika veikta SIA “X” e-komercijas rīku efektivitātes novērtēšana. Pamatojoties uz izstrādātu aptauju, tika noskaidrotas uzņēmuma e-komercijas darbības nepilnības un piedāvāti tehniskie risinājumi nepilnību novēršanai. Veiksmīgai e-komercijas darbībai uzņēmumiem nepieciešams periodiski un sistemātiski novērtēt izmantotu e-komercijas rīku efektivitāti un novērst nepilnības, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus.
Atslēgas vārdi e-komercijas darbība, interneta vietne, interneta veikals, AdWords, efektivitāte, kvalitāte, lojalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā e-commerce operation, website, store, AdWords, efficiency, quality, loyalty
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 13:52:07