Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Pilsētu un lauku mijiedarbības potenciāls Vidzemes ekonomikas trijstūrī”
Nosaukums angļu valodā "Potential of Urban and Rural Interaction in Vidzeme Economic Triangle"
Autors Zane Puriņa
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Darba autore Zane Puriņa, RTU IEVF studiju programmas „Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas” studente, bakalaura darbam „Pilsētu un lauku mijiedarbības potenciāls Vidzemes ekonomikas trijstūrī” noteikusi mērķi - Izpētīt pilsētu un lauku mijiedarbības iespējas Vidzemes ekonomikas trijstūrī, analizējot iesaistīto pušu viedokļus un vajadzības. Darba vadītāja ir Asociētā profesore Dr.oec. Tatjana Survilo, darba apjoms ir 70 lpp., kas satur 10 tabulas, 18 attēlus un 3 pielikumus. Pilsētu un lauku teritorijas tiek uztvertas kā nošķiramas teritorijas, lai gan tās ikdienas savieno iedzīvotāju kustības radītās saiknes. Nepieciešams noteikt kā lauku teritorijās esošie resursi var palīdzēt risināt pilsētās esošās problēmas un otrādi. Teorētiskajā daļā izpētīts citu pētnieku viedoklis un apkopota par mijiedarbību un sadarbību minētā informācija dažāda līmeņa attīstības stratēģijās. Analītiskajā daļā autore izpētījusi Vidzemes ekonomikas trijstūri, tā pašvaldību sociālekonomiskos rādītājus un veikusi iedzīvotāju aptaujāšanu. Projekta/aprēķinu daļā izpētīts pilsētu un lauku mijiedarbības potenciāls Vidzemes ekonomikas trijstūrī, izmantojot iesaistīto pašvaldību speciālistu sniegtās intervijas, kā arī piedāvāti 3 priekšlikumi mijiedarbības saikņu stiprināšanai no kuriem, vienam veikts aptuveno investīciju aprēķins. Pašvaldībām jārūpējas par dzīves kvalitātes uzlabošanu ne tikai viņu teritorijās dzīvojošajiem, bet arī turp ikdienā migrējošajiem iedzīvotājiem. Galvenais uzdevums ir nodrošināt pakalpojumu un preču sasniedzamību kā laukos tā pilsētā. Lauku pašvaldībām ir resursi, kas pašlaik netiek izmantoti, taču varētu risināt pilsētās esošās problēmas, ja vien sadarbība būtu vērsta uz abpusēji izdevīgu mērķu sasniegšanu. Lai stiprinātu mijiedarbības saiknes nepieciešams veikt valsts vietējo autoceļu nozīmīguma pārskatīšanu, jāveicina iedzīvotāju plūsma virzienā uz laukiem, lauku pašvaldībām vajadzīga kopīga amata vienība attīstības jautājumiem.
Atslēgas vārdi Pilsētu un lauku mijiedarbība, līdzsvarota reģionālā attīstība, pašvaldību sadarbība, Vidzemes ekonomikas trijstūris
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban-rural interaction, balanced regional development, municipal cooperation, Vidzeme economic triangle
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 12:19:59