Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Ilgtspējīgas lietusūdens apsaimniekošanas integrācija teritorijas attīstības plānošanā”
Nosaukums angļu valodā “Integration of Sustainable Stormwater Management in Territorial Development Planning”
Autors Elīna Sergejeva
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt. doc. E.Bērziņš
Recenzents Lektore I. Pavlova
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Ilgtspējīgas lietusūdens apsaimniekošanas integrācija teritorijas attīstības plānošanā”. Darba autore ir RTU IEVF RICH0 4.kursa studente Elīna Sergejeva, darba vadītājs Egons Bērziņš, Mg. arch., praktiskais docents. Pilsētu attīstības gaitā būtiski samazinās zaļo teritoriju apjoms pilsētās. Urbanizācijas rezultātā palielinās novadāmā ūdens apjomi, jo nokrišņu ūdeņi nespēj dabiski uzsūkties augsnē. Rezultātā rodas dažādas plānošanas, infrastruktūras un vides problēmas, tāpēc nepieciešams meklēt ilgtspējīgākus risinājumus lietusūdens apsaimniekošanai. Darbā aprakstīta lietusūdens apsaimniekošanas būtība un ilgtspējīgas lietusūdens apsaimniekošanas principi, analizēta esošā lietusūdens apsaimniekošanas prakse Rīgas pilsētā un tās normatīvais regulējums, kā arī citu valstu praktiskā pieredze un izstrādātie instrumenti ilgtspējīgai lietusūdens plānošanai. Projekta daļā aprēķināti iespējamie plūdu radītie zaudējumi, veikta situāciju modelēšana un rezultātu salīdzināšana izmantojot Apzaļumoto platību faktoru. Iegūtie rezultāti var kalpot par palīgmateriālu Rīgas plānošanas instrumenta izstrādes procesā. Darba rezultātā tika noskaidrots, ka Apzaļumoto platību faktora izmantošana teritorijas attīstības plānošanā sniedz vērtīgu pienesumu teritorijas ilgtspējas nodrošināšanai un kalpo ilgtspējīgas lietusūdens apsaimniekošanas prakses īstenošanai kopumā palielinot pilsētas lietusūdens apsaimniekošanas efektivitāti, samazinot slodzi uz tradicionālo kanalizācijas sistēmu, kā arī padarot pilsētvidi estētiski pievilcīgāku un daudzfunkcionālāku. Darbs sastāv no 78 lapām, 14 attēliem, 9 tabulām, 9 pielikumiem.
Atslēgas vārdi lietusūdens apsaimniekošana, zaļā infrastruktūra, Apzaļumoto platību faktors, efektīvā apzaļumotā platība
Atslēgas vārdi angļu valodā stormwater management, green infrastructure, Green area factor, effective surface area
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 12:17:16