Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Pasīvi droša ceļu aprīkojuma pielietošana satiksmes drošības uzlabošanai”
Nosaukums angļu valodā “Passively Safe Road Equipment Application for Traffic Safety Improvement”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents Dz.Kuno , SIA "SAAVA-LV"
Anotācija Darba nosaukums: “Pasīvi droša ceļu aprīkojuma pielietošana satiksmes drošības uzlabošanai”. Mērķis: Izstrādāt priekšlikumus pasīvi droša ceļa aprīkojuma pielietošanai Latvijā un izvērtēt ekonomisko ieguvumu, kas balstīts uz padziļinātu statistikas analīzi. Uzdevumi: 1) Apkopot informāciju par CSNg statistiku un izanalizēt to. 2) Veikt padziļinātu analīzi viena transportlīdzekļa CSNg, kas noskrējuši no ceļa un sadūrušies ar šķērsli. 3) Apkopot citu valstu pieredzi un normatīvās prasības šādu pasīvi drošu konstrukciju lietošanai. 4) Izpētīt pasīvi drošu produktu pieejamību tirgū un noskaidrot to cenas. 5) Veikt pasīvi droša aprīkojuma lietošanas un normatīvo aktu regulējuma analīzi Latvijā. 6) Sniegt ekonomisko pamatojumu pasīvi droša ceļu aprīkojuma atbalsta konstrukciju lietošanai Latvijā. 7) Izstrādāt priekšļikumus pasīvi droša ceļu aprīkojuma lietošanai Latvijā. Darbs satur: 28 tabulas, 46 attēlus, 6 pielikumus un 24 izmanotās literatūras avotus. Apskatīta kopējā satiksmes drošības situācija Pasaulē, Eiropā un Latvijā, kā arī padziļināti izanalizēti viena transportlīdzekļa negadījumi, nobraucot no ceļa un saduroties ar šķērsli. Minētas būtiskākās prasības un raksturlielumi LVS EN 12767 standartā. Aprakstīta Eiropas valstu pieredze un prasības pasīvi droša ceļu aprīkojuma lietošanā. Izpētīta tirgus situācija. Analizēta pasīvi droša aprīkojuma lietošana Latvijā, esošo normatīvo aktu regulējums un sniegts ekonomiskais pamatojums šādu konstrukciju lietošanas nepieciešamībai. Ik gadu Latvijā vidēji 9.5% (18 cilvēki) no visiem CSNg bojāgājušajiem ir sadūrušies ar kādu no ceļa tuvumā esošajiem šķēršļiem un 6.7% smagi ievainoti (18 cilvēki), kopumā abas šīs kategorijas sastāda 8.6% (36 cilvēki). Šo skaitu samazināt būtu iespējams pareizi un pietiekamā apjomā lietojot pasīvi drošu aprīkojumu. No projekta izbūves izmaksām šīm pozīcijām būtu iespējams ietaupīt no 50% līdz pat 70%. Kopējie tautsaimniecībai nodarītie zaudējumi ik gadu ir vidēji 11 miljoni eiro tiešie un 9 miljoni eiro netiešie.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība. Pasīvi drošs ceļu aprīkojums. Ceļa zīmju, luksoforu un apgaismojuma balsti. Ceļu drošības barjeras.
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety. Passively safe road equipment. Road sign, signal head and lighting posts. Road restraint systems.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 08:54:23