Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Daudzaģentu sistēmu efektīvas projektēšanas metodoloģiju novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of methodologies for efficent multi agent system projects
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Grundspeņķis
Recenzents Vadims Žuravļovs
Anotācija Galveinais mērķis darbam, ko es prezentēju šeit, ir metodoloģijas, kas ir attīstījušās Multi Aģentu Sistēmu jomās (turpmāk tekstā - MAS), platības un dabas izpēte, fokusējot uzmanību uz teorijas, analīzes, metodoloģijas, tehnoloģijas un instrumentiem, kurus izmanto MAS projektu attīstībai un projektēšanai, kas piemērojami rūpniecības revolūcijai, kura notiek tādās jomās kā IT, Cloud, Mākslīgais intelekts, rūpnieciskā automatizācija, robotika un kosmosa programmas. Mani pētījummi vēl pievienos vērtību dažādiem secinājumiem, kas agrāk nebija apkopoti vienā vietā, piemēram šo metodoloģiju pielietojamība projektu darbam un prasme izvēlēties pareizo metodi konkrētam projektam. MAS projektu izmantošana pieaug satraucošā ātrumā un šajā jomā ir liels izaugsmes un progresa potenciāls; rakstot šo tēzi, mans galvenais mērķis bija parādīt kā MAS attīstība notiek un kāda tipa projekti var būt izmantoti rūpnieku un uzņēmumu īpašnieku labā. Šis pētījums ir balstīts uz nozares standartiem, kas saistīti ar AI un robotu inženierzinātni un izmantotās metodes pilnīgi atbilst šī kursa universitātes prakses metodiskiem norādījumiem. Atklājumi pasvītro, ka ir palielinājusies MAS projektu izmantošana kopš tā laika, kad palika nepieciešamība autonomās, sevis lēmumu pieņemošās, sevis koriģējošās sistēmās un mazāk cilvēku iejaukšanās, kā arī palika nepieciešama atgriezeniskā saite, lai novērtēt, kontrolēt un regulēt sistēmu. Mans pašreizējais darbs parādīja attīstību un nepieciešamību attēlot datus diagrammās un grafikos lai izcelt attīstību un izaugsmes ātrumu šajā nozarē. Galvenais secinājums, ko var izdarīt pēc šī darba ir tas, ka MAS projekti tiek pieņemti daudzos liela mēroga projektos visā pasaulē, un efektīvai projektu īstenošanai ir nepieciešams: uzlabot izpratni, labākas zināšanas par rīkiem, veidnes, metodes, kas palīdzēs projektu efektīvai īstenošanai, darba organizācija un ieguldījumu atgūšanu piegāde. Šajā tēze ir uzsvērta efektīvas metodoloģijas nepieciešamība, un ka pastāv plašas iespējas veikt izpēti un attīstīt jaunu un labāku metodiku, strādājot ar MAS projektiem. Pārejai no teorijas uz hipotēzi, un uz projekta īstenošanu, jābūt gludai, labi dokumentētai un pietiekami nobriedušai, lai apmierinātu mūsdienu nozares vajadzības. Darbā ir 92 lappuses, 54 attēli,9 tabulas, 53 norādes un 0 pielikumi.
Atslēgas vārdi Aģents, Multi Aģentu sistēmas (MAS), izstrādes metodoloģijas aģents, aģentu orientētas programmatūras inženierija (Agent-oriented software engineering - AOSE), aģentu tipi, īpašības un priekšrocības, Ticības- Vēlēšanās-Nodomu modelis (Belief-Desire-Intention model - BDI), Aģentu Arhitektūras, CommonKADS, AUML, Prometheus metodoloģija, Tropos metodoloģija, O-MaSE metodoloģija, GAIA metodoloģija, INGENIAS, MAS-CommonKADS, metodoloģija priekš BDI aģentiem, Salīdzinošā metodiku analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Agents, Multi Agent system(MAS), Agent development methodologies, Agent-oriented software engineering (AOSE), Agent types, features and benefits, Belief-Desire-Intention model(BDI), Agent Architectures, CommonKADS, AUML, Prometheus methodology Tropos methodology, O-MaSE methodology, GAIA methodology, INGENIAS, MAS-CommonKADS, Methodology for BDI agents, Comparative analysis of the methodologies.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2017 00:13:25