Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Trade Company Performance Improvement "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Levina Baiba, Mg.oec., RTU UIVI Mācību biroja vadītāja
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Elvijs Eisaks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” Bakalaura darba apjoms: 69 lpp., 15 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba izstrādei autors izmantoja elektroniskos resursus kā arī zinātnisko un mācību literatūru. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā tiek secināts, ka uzņēmumam nepieciešams izveidot attīstības plānu, kas ļautu tam samazināt uzņēmuma izmaksas, veicinātu produktu realizāciju un paaugstinātu darba efektivitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Eisaka E. Bakalaura darbs: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts / Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 69 lpp.
Atslēgas vārdi Tirdzniecība, pētījums, projekts, efektivitāte, pārdošana, Indutek
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade, Study, Project, Efectivity, sales, Indutek
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 17:41:08