Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing Enterprise Performance Improvement Project
Autors Nils Klucis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Daina Silakalne-Arāja
Anotācija Klucis N. Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ N.Klucis, I.Andersone.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. – 63 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 32 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA “Aile Grupa” darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā tiek pētīta uzņēmuma darbība, analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, veikta finanšu analīze, kā arī noteiktas trīs uzņēmuma problēmas. Pētījumu daļā tiek veikta darbinieku apmierinātības anketēšana, kā arī tiek novēroti iespējamie stiklu pieņemšanas procedūras vājie posmi. Aprēķinu daļā tiek izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi: veicot uzņēmuma darbības analīzi, tika secināts, ka uzņēmumam ir augsta ceha darbinieku rotācija, kā rezultātā uzņēmuma darbinieki nestrādā ar augstu efektivitāti, jo ražošanas procesa apgūšana ir sarežģīta. Uzņēmumam ir nepilnības stiklu pieņemšanas procedūrā, kā rezultātā rodas papildus izmaksas laicīgi nepamanītu brāķu rezultātā. Šobrīd uzņēmums nepārdomāti izmanto pakošanas materiālus, utilizējot tos pēc vienreizējas izmantošanas. Nozīmīgākie priekšlikumi: izstrādāt darbinieku bonusu sistēmu, lai paceltu darbinieku motivāciju, tādējādi uzlabojot darbinieku produktivitāti. Ieviest uzlabotu stiklu pieņemšanas procedūru, lai samazinātu izmaksas, kas rodas laicīgi nepamanītu brāķu rezultātā, kā arī izmantot pakošanas materiālus atkārtoti , lai samazinātu ražošanas izmaksas.
Atslēgas vārdi darbības pilnveidošana, bonusu sistēmas izveide, materiālu pieņemšanas procedūras uzlabošana, atkārtota pakošanas materiālu izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā performance improvement, bonus system's creation, raw material reception procedure's improvement, use of packaging materials repeatedly
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2017 16:16:18