Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Bezplatformas inerciālās navigācijas sistēmas strukturālā korekcija.
Nosaukums angļu valodā Structural Adjustment of a Platformless Inertial Navigation System.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs P.Trifonovs-Bogdanovs
Recenzents Igors Smirnovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Bezplatformas inerciālās navigācijas sistēmas strukturālā korekcija”. Darba autors: Vadims Kirillovs. Zinātniskais vadītājs: Dr. hab.sc.ing., prof. Pjotrs Trifonovs - Bogdanovs. Maģistra darbs ir izstrādāts ar mērķi samazināt bezplatformas inerciālas navigācijas sistēmas (BINS) kļūdas, izpētot un piedāvājot jaunu kļūdu korekcijas metodi – strukturālo korekciju. Tādējādi tiek piedāvāta iespēja uzlabot BINS precizitāti un paaugstināt gaisa telpas izmantošanas efektivitāti. Veicot zinātniskās literatūras izpēti tiek aprakstīts inerciālas navigācijas sensoru darbības princips un no tā izrietošās kļūdas, kas atstāj negatīvu ietekmi uz visas sistēmas darbspēju. Tiek veikta pašlaik pielietotās Kalmana filtrācijas metodes apraksts un analīze, kā arī piedāvāta jauna korekcijas metode – strukturālā korekcija. Maģistra darbā tiek aprakstīta BINS struktūras shēma, kļūdu attīstības un ķēžu mijiedarbības tiek pētītas ar iegūtā kļūdu modeļa palīdzību programmā Simulink, nosakot kritiskos punktus strukturālās korekcijas ieviešanai. Noslēgumā tiek aprakstītas, analizētas un salīdzinātas dažādas strukturālās korekcijas realizācijas, izdarot secinājumus par metodes efektivitāti. Maģistra darba apjoms ir 97 lapaspuses. Darbs sevī iekļauj 9 tabulas, 81 attēlu un 76 formulas.
Atslēgas vārdi BINS, inerciālā navigācija, strukturālā korekcija, lāzera žiroskopi, akselerometri, kļūdas, kļūdu modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā INS, inertial navigation, strapdown inertial navigation system, strutural adjustment, correction, ring laser gyro, accelerometers, errors, error model
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 20:11:08