Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas kafijas ražotāju ilgtspējīgas attīstības modelis"
Nosaukums angļu valodā "Model for Sustainable Development of Latvian Coffee Producers"
Autors Laura Teivāne
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Fedotova Kristīne, docente, Dr.oec. RTU BUNĪ ekonomikas institūts
Anotācija Teivāne L. Latvijas kafijas ražotāju ilgtspējīgas attīstības modelis: Maģistra darbs/ L.Teivāne, I.Andersone. – Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 26 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu, 38 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir pētīt un analizēt ilgtspējīgas attīstības modeļus un izstrādāt ilgtspējīgas attīstības modeli Latvijas kafijas grauzdēšanas uzņēmumos saskaņā ar ilgtspējas pamatvērtībām un kritērijiem. Analītiskajā daļā darba analizē starptautisko kafijas tirdzniecību, kas ir viens no būtiskākajiem ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas faktoriem nozarē, kā arī tiek veikta Latvijas kafijas grauzdētāju darbības analīze. Teorētiskajā daļā pētījuma autore raksturo un definē ilgtspējīgu attīstību vides, sabiedrības un ekonomikas kontekstā, izveido ilgtspējīga attīstības modeļa ieviešanas scenāriju kafijas grauzdētavās Latvijā, balstoties uz kritēriju nozīmīgumu. Rezultātu aprobācijas daļā tiek veikta modeļa aprobācija uzņēmumā SIA Rocket Bean Roastery. Ilgtspējīgas attīstības modelis tiek apstiprināts, veicot uzņēmuma finanšu aprēķinus un izstrādājot ilgtspējīgu tirdzniecības piegādes ķēdi. Darba nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Ilgtspējīgam uzņēmuma modelim kafijas grauzdētavā jābūt komerciāli veiksmīgam, neskatoties uz augošajām klimata pārmaiņu sekām un svārstīgajām izejvielu cenām, un jābūt daļai no ilgtspējīgas sabiedrības, kas ir informēta, zinoša un apzinās savu pirkumu ietekmi. Kafijas grauzdētājam ilgtermiņā jāveido ciešas, pārredzamas tirgus attiecības ar zaļo kafijas pupiņu piegādāju, izslēdzot tirgus starpnieku iesaisti darījumos; patērētāju zināšanu un apziņas nostiprināšanai ir jāizstrādā speciāla maksas apmācību programma un katru gadu jāeksportē vismaz 45% no saražotās produkcijas uz Eiropas tirgiem, piemēram, Somiju, Zviedriju, Šveici, kur ir attīstīta kafijas dzeršanas kultūra un patērētāju pirktspēja.
Atslēgas vārdi ilgtspēja, ilgtspējīga attīstība, kafijas tirgus, uzņēmējdarbība, biznesa modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability, sustainable development, coffee market, entrepreneurship, business model.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 15:12:36