Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Elastīgs komandas darbs un līderības attīstība digitālas ēras uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Agile teamwork and leadership development in digital age organization
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija De Oliveira Furtado R. Elastīgs komandas darbs un līderības attīstība digitālas ēras uzņēmumā: Bakalaura darbs / R. De Oliveira Furtado, Lekt. Dr.oec. Vladimirs Šatrevisčs - Riga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības, Ārzemju studentu departamenta bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darbu apjoms ir 62 lapas (izņemot pielikumus). Tajā ietilpst ievads, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un literatūras. Literatūra sastāv no 57 informācijas resursiem. Analītiskā daļa sastāv no deviņām apakšnodaļām - pirmā apakšnodaļa sastāv no pārskata par komandām, to tipiem un komandu darbu, otrā apakšnodaļa sastāv no Agile veida komandas sadarbības digitālajā laikmetā, trešā apakšnodaļa sastāv no komandas snieguma raksturlīknes pārskata, ceturtā apakšnodaļa sastāv no Līdera attīstības un Vadības attīstības izskaidrojuma, piektā apakšnodaļa sastāv no vadītāja un menedžera salīdzinājuma apskata, sestā apakšnodaļa ir kopsavilkums par būtiskākajiem vadības elementiem, septītajā nodaļā ir apskatītas dažas galvenās īpašības vadības efektivitātes uzlabošanai ar digitālajiem palīginstrumentiem, astotajā nodaļā ir skaidrojums par vadības stilu iekļaujot maiņu vadības stilu un darījumu vadības stilu, pēdējā, devītajā, apakšnodaļā autore izskaidro par jauno kultūras lomu mūsdienu organizācijā. Praktiskā daļa, sastāv no divām apakšnodaļām, kurās autore, izpētes vajadzībām, izmanto "Evolution Gaming Latvia" uzņēmumu, divas dažādas aptaujas, tika izmantotas gan komandām, gan vadītājiem, kura tālāk tika sadalīta vēl divās atsevišķās daļās, anketu tika analizēta atsevišķi, izmantojot dažādas pieejas. Pirmajā apakšnodaļā, aptauja tika pārbaudīta, izmantojot Excel grafikus, lai noteiktu, cik svarīgas ir jaunākās tehnoloģijas pielietošana pētāo objektu darba vidē, analizējot viņu produktivitāti un veiktspēju, papildinot atbildes ar Likerta skalu. Otrajā apakšnodaļā, lai noteiktu, kāda veida vadība darbojas komandu ietvaros, tika izmantota SPSS programmatūra, lai noteiktu teoriju X un Y, piemērojot iekšējo atbilsību ar grafikiem un citām neparametriskām statistikas metodēm. Lai uzzinātu, kāds vadības stils darbojas šinīs komandās, un, lai noteiktu komandas sniegumu tika izmantots Agility rats, kas balstotās uz Agile manifestu. Organizācija var izmantot šo pētījumu, lai uzlabotu vai piemērotu metodes un labāk izprastu savu komandu un komandu vadību. Aptauja tika iesniegta un saņemta atpakaļ desmit dienās. Bakalaura darbs satur 26 attēlus, 16 tabulas un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Elastīgs komandas darbs, Komandas darbs, Līderības, Digitālais laikmets,Digitālās organizācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile, Agile Teamwork, Leadership, Digital Age, Digital Organizations
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 12:35:15