Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma un tirdzniecības centra loģistikas sistēmas optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Optimization of the Logistics System of a Manufacturing Company and a Trade Centre.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Vladislavs Ņesterovskis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Ražošanas uzņēmuma un tirdzniecības centra loģistikas sistēmas optimizācija”. Pētījuma mērķis ir optimizēt loģistikas ķēdi no ražotāja līdz Ziemeļu un Austrumu Eiropas reģiona klientiem, izmantojot sadales centru kā rīku. Kā arī izpētīt pasūtījumu skaitu un apjomus Latvijas teritorijā, pēc pētījuma apkopotajiem datiem izstrādāt piegāžu ķēdes piemēru, lai uzlabotu servisa kvalitāti un piesaistītu jaunus klientus tirdzniecības uzņēmuma filiālei Latvijā. Maģistra darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un pieciem pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir veikts uzņēmuma darbības sfēras apraksts un tā darbības rezultātu analīze, un tiek aprakstītas darbā pētāmās problēmas. Otrajā nodaļā ir veikta piegādes ķēdes piemēra izstrāde vienam Latvijas reģionam izmantojot pagrieziena metodi un grafu teoriju, balstoties uz vienu no analizētajiem laika periodiem. Lai izstrādātu piemēru tiek veikta arī transporta līdzekļa izvēle un ass slodžu aprēķini. Trešajā nodaļā tiek veikta tirdzniecības uzņēmuma Ziemeļu un Austrumu Eiropas reģiona pārstāvju valstu ģeogrāfiskā novietojuma analīze. Tiek aprakstīts un analizēts prognozējamais preču apjoms no sadarbības filiālēm. Veikts nepieciešamo kravas auto aprēķins, ievērojot visus svara ierobežojumus, un uz aprēķinu bāzes tiek analizētas piegādes izmaksas, kuras rodas preces piegādājot no ražotājuzņēmuma uz tirdzniecības pārstāvju valstīm, kā arī no ražotājuzņēmuma uz filiāļu pārstāvju valstīm caur sadales centru Rīgā. Ceturtajā nodaļā tiek veikti sadales centra izveidei nepieciešamo platību, iekārtu un citu resursu aprēķini , uz kuriem tiek balstīti ekonomiskie aprēķini un izdevumu analīze. Piektajā nodaļā tiek veikta loģistikas piegādes ķēdes izdevumu analīze no ražotāja uzņēmuma līdz tirdzniecības filiāļu noliktavām, balstoties uz ceturtajā un trešajā nodaļā veiktajiem aprēķiniem. Tiek veikta izdevumu salīdzināšana gan loģistikas piegādes ķēdēm, gan arī sadales centra un pārējo filiāļu uzturēšanas izmaksām. Priekšlikums – ieviest preču piegādes maršrutu izstrādāšanu Latvijas teritorijā un izveidot sadales centru Rīgā. Darbam par informācijas avotiem kalpoja, interneta resursi, Latvijas Republikā izdotie likumi, specialā literatūra un iekšējie uzņēmuma dati. Darba apjoms: 93 lappuses, izmantoti 24 literatūras avoti, 35 attēli, 25 tabulas, 76 formulas, un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Loģistikas ķēdes analīze, optimizācija, piegādes maršrutu izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā The costhe logistics supply chain analysis, optimization, an example of supply chain calculations
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2017 00:49:48