Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma iekšējas komunikācijas uzlabošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Internal Communication at the Production Company "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ščeulovs Deniss
Recenzents Savicka Baiba, Komunikāciju darbnīca, projektu vadītāja
Anotācija Kudrjavcevs A.: Ražošanas uzņēmuma iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts Bakalaura darbs/ A. Kudrjavcevs, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2017. – 63.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs galvenās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63.lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 18 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt inovatīvo tehnoloģisko risinājumu iekšējās komunikācijas uzlabošanai SIA „STENDERS” uzņēmumā. Pirmajā Daļā tiks veikta uzņēmuma darba organizācijas analīze, noformulēti iespējamie iekšējās komunikācijas trūkumi uzņēmumā. Otrajā Daļā tiks veikta uzņēmumā pastāvošās situācijas izpēte ar empīriskā pētījuma palīdzību, noskaidrojot tā personāla viedokli par uzņēmumā eksistējošām problēmām un e.Stenders programmas pielietojuma efektivitāti. Trešajā Daļā tiks piedāvāts inovatīvais tehnoloģiskais risinājums uzņēmumā pastāvošo problēmu mazināšanai. Risinājuma izstrāde tiks balstīta uz tā pielietošanas mērķiem. Kā galvenais tā pielietošanas mērķis tiks izvirzīta automatizētā komunikācijas tīkla izveide, kas tiktu integrēts uzņēmuma darba organizācijā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: darba autors uzskata, ka viņa piedāvātais inovatīvais tehnoloģiskais risinājums – uz mākoņskaitļošanas programmatūras bāzes darbojošos terminālu ierīkošana katras uzņēmuma nodaļa telpās mazinātu un/vai pilnībā novērstu problēmas personāla ikdienas saziņā, atvieglotu darbu uzņēmuma Personāldaļai, atvieglotu ikdienas darbu plānošanas pasākumu organizēšanu un veicinātu katra darbinieka individuālo atbildības sajūtu, kura ir īpaši svarīga priekš efektīvas darba organizācijas izveides ražošanas uzņēmumā.
Atslēgas vārdi iekšējā komunikācija, tehnoloģiskās inovācijas, mākoņskaitļošanas programmatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā internal communication, technological innovations, cloud-computing software
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 22:45:44