Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vērtības radīšana izmantojot pielāgošanas pieeju sporta mazumtirdzniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā The Creation of Value through Customization Approach in Sports Retail Industry
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija G.M. Pineda Barrientos “Vērtības radīšana izmantojot individualizācijas paņēmienu sporta ekipējuma tirgū” Pineda Barrientos, G.M, Deniss Ščeulovs, Asoc. Prof. Dr.oec.- Riga: Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Ārzemju studentu departaments, Maģistra programma ”Uzņēmējdarbība un menedžments”, 2017. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā. Tajā ir salīdzinātas 22 tabulas un 25 attēli. Bibliogrāfija sastāv no 91 avota. Tās saturā ietilpst zinātniskie pētījumi, pētniecisko žurnālu publikācijas, konferenču materiāli, grāmatas, ekonomikas un uzņēmējdarbības globālie pārskati un salīdzinājumi, kā arī elektroniskie resursi. Šī darba mērķis ir uzlabot Adidas AG biznesa stratēģiju pielietojot masveida individualizācijas paņēmienu un tiek uzdots sekojošs jautājums: “Vai masveida preču individualizācija spēj palielināt kvalitāti un pievienoto vērtību gan uzņēmumam, gan pircējam gala rezultātā ietekmējot biznesa procesus un rezultātus?” Maģistra darbs sastāv no trīs daļām; Analītiskā daļa, Teorētiskā daļa un Praktiskā daļa. Analītiskā daļa sastāv no vispārīga pārskata par masveida individualizācijas paņēmienu sporta mazumtirdzniecības nozarē. Masveida individualizācijas koncepts ir apskatīts līdz ar dažādiem paņēmieniem un izmantotajām metodēm. Sporta industrija ir analizēta identificējot industrijas līderus, tirgus daļas, nozīmīgākos piedāvājumus un kopējo piedāvājumu tirgū. Nozīmīgākie piedāvājumi ir apskatīti sīkāk. Adidas AG masveida individualizācijas piedāvājums ir apskatīts izmantojot SWOT paņēmienu. Teorētiskā daļa ietver literatūras apskatu par pievienotās vērtības radīšanu kā galveno biznesa modeļu stūrakmeni. Masveida individualizētas produkcijas piedāvājums ir identificēts kā pievienotās vērtības veidojošs apstāklis. Šis uzņēmējdarbības modeļa koncepts ir pielīdzināms tādiem kā inovācija, stratēģija. Darbā ir iepazīstināts ar vairākiem uzņēmējdarbības modelēšanas rīkiem. Uzņēmējdarbības modelis “The Business Model Canvas” ir izvēlēts kā piemērotākais rīks darba izstrādes mērķiem un tiek apskatīts sīkāk. Prakstiskā daļa ietver “Business Model Canvas” rīka izmantošanu Adidas AG uzņēmējdarbībā. Pievienotās vērtības produkti ir izmantoti četros piedāvājumos. Autore vērš skatu uz diviem galvenajiem “Business Model Canvas” stūrakmeņiem: klientu attiecībām un atslēgas partneriem.
Atslēgas vārdi masa pielāgošanu; vērtības radīšana, uzņēmējdarbības modelis audekls
Atslēgas vārdi angļu valodā mass customization; value creation, business model canvas
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 20:24:16