Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eko-pozicionēšanas teorētiskie aspekti Latvijas tirgū: problēmas un risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Theoretical Aspects of Eco-Positioning in the Latvian Market: Problems and Solutions"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Gaile-Sarkane Elīna
Recenzents Nešpors Viktors, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba mērķis ir izpētīt vai Latvijas tirgū patērētāji tiek maldināti veicot eko-pozicionēšanu, un atrast risinājumus maldinošo darbību ierobežošanai. Darba analītiskajā daļā tika apskatīta esošā situācija “zaļo” preču tirgū, patērētāju attieksme un uzticība ražotāju apgalvojumiem par vidi un potenciālie iemesli, kāpēc ražotāji veic zaļmaldinošas aktivitātes. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti pastāvošie “greenwashing” termina skaidrojumi, skaidroti daudzveidīgie jēdziena definēšanas aspekti un konstruēta jauna visaptveroša definīcija un termins latviešu valodā. Tika veikta zaļmaldināšanas pazīmju klasifikācija. Balstoties uz izpētītajām pazīmēm izstrādāts vispārīgs pazīmju identificēšanas un novēršanas process, ar kura palīdzību valsts institūcijas vai nevalstiskās organizācijas var identificēt katru konkrēto pazīmi. Zinātniski praktiskajā daļā tika skaidrots termina un definīcijas aprobēšanas un validēšanas process. Lai analizētu zaļmaldināšanas pazīmes, kas izpaužas Latvijas tirgū tika veikta patēriņa produktu analīze, patērētāju aptauja un intervija ar eko preču ražotāja pārstāvi. Ka arī izstrādāti priekšlikumi, kā samazināt zaļmaldināšanu Latvijas tirgū un ieteikumi vadlīniju izstrādei videi draudzīgu preču pozicionēšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: atsevišķus zaļmaldināšanas veidus ārējām ieinteresētajām pusēm, tostarp patērētājam, ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami identificēt, jo uzņēmumi slēpj visu patieso informāciju. Zaļmaldināšana var arī rasties gan apzinātu, gan neapzinātu maldinošu aktivitāšu dēļ, gan patērētāja nepārdomātu spriedumu dēļ. Ir nepieciešama gan likumdošanas sakārtošana, lai vienkāršotu patērētājam godīgas informācijas iegūšanu, gan nevalstisko organizāciju stiprināšana, lai vairāk tiktu izglītoti patērētāji, gan arī valsts vadlīniju izstrāde, lai būtu skaidra valsts nostāja ar vidi saistītas maldinošas komunikācijas jomā.
Atslēgas vārdi zaļmaldināšana, ekopozicionēšana, mārketings, greenwashing
Atslēgas vārdi angļu valodā Greenwashing, eco-positioning, marketing
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 19:51:27