Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iedzīvotāju uzvedība finanšu tirgū
Nosaukums angļu valodā Population Behavior in the Financial Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU IEVF Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedras docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova
Anotācija Anotācija Mironova K. Iedzīvotāju uzvedība finanšu tirgū: Bakalaura darbs/ K.Mironova, K.Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 60lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 10 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izveidot priekšlikumus, kuri veicinātu iedzīvotājus iesaistīties savas pensijas uzkrājumu veidošanā, tādējādi veidojot nākotnes uzkrājumus un nodrošinot sev lielāku labklājību. Pirmajā daļā tiek apskatīta pensiju sistēma Latvijā – tās darbība, nepieciešamība un veidošanās un kā tā tika ieviesta. Tiek apskatīts un aprakstīts katrs pensijas līmenis atsevišķi, lai paplašinātu sapratni par to kā veidojas pensijas līmeņi. Otrajā daļā tiek veikts pētījums. Autore izveido aptauju, kuru pēc tam analizē un pēta kopsakarības starp norādītajām respondentu atbildēm. Trešajā daļā tiek piedāvāti priekšlikumi problēmām, kas izriet no pētnieciskās daļas, lai paaugstinātu iedzīvotāju iesaisti pensijas sistēmā kopumā. Zināšanu līmenis par pensiju sistēmu un to nozīmīgumu ir gaužām minimāls iedzīvotāju vidū. Būtu ieteicams jau pamazināšanas par ekonomiku mācīt jau vidusskolās visiem neatkarīgi no izvēlētās programmas veida. Tas jauniešiem varētu noderēt visu turpmāko dzīvi, jo viņi ir daļa no tiem, kuri veido valsts ekonomiku
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju uzvedība finanšu tirgū, pensijas sistēma, pensiju līmeņi
Atslēgas vārdi angļu valodā People behaviour in the financial market, pension system, pension levels
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 19:07:36