Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Efektivitātes paaugstināšana mazā ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improving Efficiency at a Small Manufacturing Enterprise
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU UIVI IUV katedras lektors, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija J.Dunkera bakalaura darbā “Efektivitātes paaugstināšana mazā ražošanas uzņēmumā” tiek pētīti uzņēmuma efektivitāti paaugstinoši uzlabojumi, balstoties uz maza ražošanas uzņēmuma, kurš atrodas mazpilsētā, darbības analīzi. Darba mērķis ir paaugstināt uzņēmuma efektivitāti, veicot iekārtu un resursu optimizāciju, kā arī samazināt pilno produktu pašizmaksu, balstoties uz veikto uzņēmuma darbības analīzi. Darba pirmajā daļā tiek analizēta būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšanas, apdares un apstrādes nozare, kā arī pētāmā uzņēmuma darbība, finanšu rādītāji, konkurenti, klienti un ražošanas process. Darba otrā daļa sastāv no analīzes daļā izvirzīto uzņēmuma problēmu padziļinātas izpētes. Tiek pētīti gan iekārtu efektivitātes paaugstināšanas pasākumi, gan sezonalitātes novēršanas un produktu pašizmaksas samazināšanas iespējas. Darba trešajā daļā tiek noteikti ražošanas procesa optimizācijas ieguvumi, balstoties uz iepriekš izvirzītajiem ieteikumiem, kā arī tiek veikti aprēķini par ieteikumu ieviešanas izmaksām un to ieguvumiem. Tiek veikti matemātiski aprēķini par sezonalitātes novēršanas ieguvumiem. Visu izteikto ieguvumu kopums atspoguļots uzņēmuma ražotās produkcijas pašizmaksas samazināšanā, kuru ietekmē visi analīzes un pētījumu daļās izvirzītie priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapām. Tajā ievietoti 12 attēli, 36 tabulas un 65 formulas Darba tapšanā izmantots 15 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, mazs ražošanas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Effiency, small manufacturing enterprise
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 18:52:43