Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums IT pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā IT Service Enterprise Development Project
Autors Santa Zeltiņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Irina Ivanova
Anotācija Zeltiņa S. IT pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts/ S. Zeltiņa, I. Andersone. - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 80. lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80. lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 38 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 49 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt IT pakalpojuma uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek aprakstīts uzņēmuma SIA “iPhone” saimnieciskās darbības veids, veikta finansiālās darbības analīze, tirgus izpēte un SVID analīze, noteiktas trīs uzņēmumā esošās problēmas. Diplomprojekta pētījumu daļā darba autore veic izpēti par analītiskajā daļā izvirzītajām problēmām - koncentrēšanās tikai uz vienu tirgus segmentu, augstas mārketinga izmaksas un kvalificētu darbinieku trūkums, kā rezultātā sniedz priekšlikumus to risināšanai. Diplomprojekta aprēķinu daļā darba autore veic aprēķinus balstoties uz sniegtajiem priekšlikumiem, tādējādi nosakot risinājumus kā paplašināt darbinieku loku gan fotomākslas nozarē, gan mārketinga jomā, kā arī veikt popularizēšanas pasākumus, piemērojot pakalpojumu Latvijas patērētājiem. Darba autore secina, ka uzņēmumam ir pieaugušas mārketinga izmaksas, kā arī uzņēmuma specifiskās darbības dēļ ir grūti piesaistīt kvalificētus darbiniekus, darba autore novēro, lai uzņēmums virzītu pakalpojumu Latvijā, tam ir jāveic popularizēšanas pasākumi. Darba autore sniedz priekšlikumus, uzņēmuma komandas paplašināšanai, piesaistot mārketinga un fotomākslas speciālistus, darba autore piedāvā rīkot seminārus, kuru mērķis ir ieinteresēt un izglītot klientus par fotomākslu.
Atslēgas vārdi Attīstības projekts; Elektroniskie pakalpojumi; E-mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Project; Online services; E-marketing
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 17:50:24