Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības optimizācijas stratēģijas riska apstākļos
Nosaukums angļu valodā Business Strategies for Optimization of Enterprise Activities in Risk Conditions
Autors Darya Alyokhina
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Alyokhina, D. “Uzņēmuma Darbības Optimizācijas Stratēģijas Riska Apstākļos” / Zinātniskā vadītāja : RTU profesore, Dr.oec. Irina Voronova. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, Maģistra Programma Uzņēmējdarbība un vadība,” 2017. Šobrīd uzņēmumi darbojas nepārtraukti mainīgā vidē, kas prasa pilnīgi jaunas pieejas biznesa pārvaldībai. Ekonomiskās vides nestabilitāte, lielāka konkurence, patērētāju prasību pieaugums attiecībā uz saražoto produkciju, produkta dzīves cikla samazināšana padara pārvaldības procesu ievērojami sarežģītāku un attīstības perspektīva kļūst mazāk prognozējama. Šādos apstākļos liela nozīme ir veltīta biznesa ideju un stratēģisko vadību prakses attīstībai. Uzņēmuma attīstības stratēģijas galvenais mērķis ir panākt ilgtermiņa konkurences priekšrocības, kas nodrošinās tā izdzīvošanu, ilgtspējīgu darbību un attīstību. Izvēlētā tēma ir svarīga, jo organizācijas attīstība ir tieši atkarīga no situācijas stratēģiskās analīzes un augstākās valdības piemēroto lēmumu pieņemšanas sīvas konkurences nosacījumos un ilgtermiņa perspektīvā. Maģistra darba Mērķis ir izstrādāt biznesa stratēģiju uzņēmējdarbības aktivitātes optimizācijai uzņēmuma riska stāvoklī patēriņa preču nozarē. 1. nodaļa aptver Pasaules Sporta apģērbu nozares izpēti, tās galveno spēlētāju un ieņēmumu no galvenajiem konkurentiem tirgū salīdzināšanu. Pētījuma gaitā tika aprakstīts uzņēmuma profils un tā stratēģija, turklāt tas liecina par konkurentu zīmolu priekšrocību salīdzinājumā ar tā galvenajiem konkurentiem, produkta aprakstu un tā galvenajiem tehniskajiem raksturlielumiem. Šajā nodaļā arī ir sniegta analīze par finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem, kā arī rentabilitāti, efektivitāti un likviditāti. 2. nodaļa ir veltīta pētniecībai un teorētiskā aspekta stratēģiskās koncepcijas plānošanai kopumā. Sākotnēji tas parāda stratēģiskās plānošanas funkcionālo struktūru, tostarp tās vēsturisko fonu un attīstības soļus. 3. nodaļa kā praktiska daļa parāda Hierarhijas Analīzes metodes īstenošanu, izvēloties pareizu stratēģiju. Tās mērķis ir uzlabot uzņēmuma profilu un palielināt tās ilgtspēju un stabilitāti. Turklāt visi rezultāti tiek apvienoti vienā variantā, un tas ir paredzēts kā pašreizējā pētījuma gala rezultāts. Nobeiguma nodaļa ir kopsavilkums par galvenajiem secinājumiem un pašreizējā maģistra darba rezultātiem, arī atklājot ieviesto pētījumu novitāšu nozīmi. Maģistra darbs sastāvs no ievada, analītiskās, teorētiskās, zinātniskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Maģistra darbs ir balstīts 87 literatūras avotos, kuri ir aprakstīti bibliogrāfijā. Tas ietver 26 tabulas un 33 attēlus. Maģistra darba apjoms ir 98 lappuses, ieskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi Stratēģija, bizness, risks, vadība, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy, business, risk, management, entrepreneurhip
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 17:39:49